I rømningsvei kan brannmotstanden kan være halvparten av motstanden til veggen. I enkelte områder skal branndører og porter også være selvlukkende og røyktette.

Branndører skal ofte også tilfredsstille krav til sikkerhet og estetikk, eller de skal være lyddempende. Spesielt gjelder dette i boligblokker og bygårder.

I industri- og lagerbygg er det som regel kravet til ekstra store transportåpninger som utfordrer brannsikkerheten.

Riktig montering er en forutsetning for brannmotstand og lyddemping.

Vi har egne montasjeteam som har dører og porter som hovedområde. Det garanterer at branndøren eller porten blir riktig montert i veggen. Slik vet du at den virker som forutsatt både i det daglige og ved en eventuell brann.

Uansett hvilke utfordringer du har, har vi forslag til gode produkter og løsninger.