Firesafe Consulting

Firesafe Consulting er en selvstendig enhet i Firesafe-konsernet. Tjenestene inkluderer brannteknisk rådgivning, brannvernledelse, tegning og en rekke andre tjenester innen prosjektering og beregninger. 

En branningeniør hos Firesafe leverer rådgivning, kartlegging, prosjektering og design av løsninger tilpasset ditt behov og prosjekt. Vi har kunnskap og erfaring som sikrer profesjonell og trygg brannsikring, og samarbeider tett med entreprenører og eiere for å finne den beste brannsikringen for både bygninger og mennesker. Våre dyktige branntekniske rådgivere i Firesafe Consulting arrangerer brannkurs og fagseminarer om forebygging av branner. I løpet av kursene går vi blant annet gjennom:

  • Brannårsaker og statistikk
  • Lover og forskrifter
  • Passiv og aktiv brannsikring
  • Risikokartlegging og ansvar
  • Øvelse og opplæring

Kursene holdes av branningeniør og branntekniske rådgivere. Vi tilbyr også studieoppgaver til studenter i branningeniør i Norge og Sverige. 

Les mer om Firesafe Consulting.

Brannforebygging

Firesafe tilbyr totalavtaler som gir virksomheter forutsigbarhet. Vi kartlegger og skreddersyr avtaler som sikrer alt innenfor brannvern, sikkerhet og brannforebygging. Som eier og forvalter av et byggverk stilles det krav til at du skal sette deg inn i den til enhver tid oppdaterte brannforskriften. Med Firesafe har du mulighet til å ta kurs i brannforebygging slik at du er sikret den oppdaterte kompetansen. I tillegg tilbyr vi produkter og assistanse som dekker alle behov virksomheten har. 

Brannforebygging innebærer også å kontrollere bygningsforskrifter og vedtekter, samt bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger. Det er som regel beskrevet i driftsdokumentasjon fra produsent hva som skal kontrolleres og hvor ofte kontrollen skal gjennomføres. 

Sikkerhet i omgivelsene

En branningeniør kan gi råd og anbefalinger knyttet til oppmerking og sikring av omgivelsene. I offentlige bygninger og lokaler er det lovpålagt å anvende sikkerhetsskilting. Dette gjelder for eksempel et brannslukningsapparat eller en brannslange. Skilter for rømningsveier og førstehjelpsskrin skal være grønne, og markerer nød. Ledelinjer sørger for god oppmerking, og kan utgjøre forskjellen mellom liv og død ved brann og røykutvikling. Den oppladede energien i etterlysende ledelinjer lyser gulgrønt. 

Det settes strenge krav til nybygg og rehabilitering av bygninger for nødlysanlegg. En branningeniør kan hjelpe deg i forbindelse med slike anlegg og annen oppmerking. Nødlys skal ha egen kraftforsyning, slik at det lyser selv om det oppstår svikt i den normale spenningstilførselen. De ulike typene nødlys er:

  • Ledelys
  • Markeringslys
  • Antipanikklys

Taktil merking sørger for sikker ferdsel for alle uavhengig av funksjonsevne, og er påbudt i henhold til universell utforming. Dette er følbare sensorer som markerer endringer i banen der mennesker ferdes. Hensikten er at synshemmede og svaksynte skal kunne ta seg trygt frem alle steder hvor allmennheten ferdes og oppholder seg. I forbindelse med brannsikkerhet er taktil merking et viktig tiltak for at alle skal kunne ta seg til et trygt område.

Branningeniør og Firesafe

Firesafe er en erfaren totalleverandør innen brannsikring, og en dyktig branningeniør hos oss bistår med prosjektering, kartlegging og design av løsninger. Arbeidet foregår i samarbeid med kollegaer som er branntekniske rådgivere. Med Firesafe får du dermed bare ett firma å forholde deg til. Vi bidrar til å redde liv gjennom vårt arbeid for et tryggere og mer brannsikkert samfunn. 

Å ivareta sikkerhet krever god kunnskap. En branningeniør må ha kunnskap om prosessene som styrer en brann, og evne til å vurdere omfanget av brannen og skadene. Sentrale temaer for en branningeniør er brannfysikk, brannvern, bygningsteknologi og risikovurdering av brann