Modellering og simulering av branner gir kunnskap som kan brukes til å tilpasse og forbedre sikkerhetstiltak for å beskytte virksomheten mot brann. Vi benytter verktøy som baseres på alt fra håndberegninger til avanserte 3D CFD simuleringer.

Av simuleringspakker benytter vi Fire Dynamics Simulator (FDS) fra NIST med hjelpepakken PyroSim fra ThunderHead Engineering samt PathFinder fra ThunderHead Engineering.

skjermbilde_2017-03-22_kl._12.07.30.png

Rømningssimulering Bergenhus Festning
Simulering for rømning og personforflytning, her fra Bergenhus Festning som arrangerer store konserter med opp til 24 000 publikum