Både branntekniske og organisatoriske tiltak må fungere for å få optimal brannsikkerhet. Vi gir dere innsikt i lover og forskrifter, samt bistår dere i alt det lovpålagte arbeidet med brannsikkerhet og brannvern. Sørg for at det settes av nok midler til brannsikkerhet.

Firesafe er Bjørnisfadder
Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og gi barn og voksne gode råd om brannvern. Med riktig fokus på brannforebyggende arbeid får voksne og barn i deres barnehage tryggere omgivelser. Les mer om bjørnis på www.brannbamsen.no

Vi tilbyr følgende pakkeløsning:
•Årlig kontroll av brannslukkere og brannslanger
•Kontroll av førstehjelpsutstyr
•Elektronisk branndokumentasjon, (E-bok)
•Årlig skreddersydd øvelse/opplæring
•Veiledning før branntilsyn

Med Firesafe får du:
•Én kontaktperson
•Et selskap for alt innen brannsikring
•Én faktura
•Webløsning der all dokumentasjon kan systematiseres og deles, (E-bok)

Som Bjørnisfadder gir vi alle avtalebarnehager mulighet til å være med i trekningen av et årlig besøk av selveste Bjørnis!

VIL DU VITE MER?
Christer Johannesen
E post: christer.johannesen@firesafe.no
Tel: 412 99 592