Med brannsikring mener vi alt fra skilt til nærmeste rømningsvei og evakueringsplaner, branndører og beskyttelse av bærende konstruksjoner, brannslukkingsapparater, brannalarm- og varslingssystem, branntetting, og andre branntekniske installasjoner, samt nødvendige brannvernkurs og øvelser.

I Firesafe har vi kunnskap, kompetansen og erfaring som sikrer deg profesjonell og trygg brannsikring. Vi samarbeider tett med entreprenører og eiere for å finne fram til den beste brannsikringen for deg og ditt bygg. 

Brannsikring i alle faser

Vi kan assistere deg med brannsikring i alle faser:

 • Prosjektering/Nybygg: Brannsikring bør starte allerede på tegnearket, og det er et lovpålagt krav av myndighetene. Vi bistår med å utvikle branntekniske tegninger. Som en del av en brannsikring, gjelder dette branntekniske installasjoner, dører, porter, varslingssystemer og selve bygningen.
 • Etablert bygg/Eiendom/Forvaltning: Husk på at det er du som er eier og forvalter av bygget som har det store ansvaret for brannsikkerheten. Her kan vi hjelpe deg med å ivareta alle oppgaver innen brannsikring, samt utvikle en branndokumentasjon.
 • Borettslag/Sameie: Vi kan, som en seriøs samarbeidspartner, assistere med å velge løsninger innenfor brannsikkerhet som alle kan forstå og bruke.
 • Kurs: Å oppdatere kunnskapen om brannvern er essensielt for for brannsikkerheten. Vi tilbyr en rekke ulike kurs og seminarer i brannvern. Vi tilbyr også intern kursing i bedrift, og kurs på forespørsel.

Branndokumentasjon

Som en del av en brannsikring, kan vi for eksempel være behjelpelig med å utvikle en branndokumentasjon som inneholder:

 • Generelle opplysninger
 • bygnings- og branntekniske hoveddata (branntekniske tegninger, oversikt over tekniske brannverntiltak)
 • Organisering av det interne brannvernarbeidet (brukere/leietakere) 
 • Øvelser og brannvernopplæring
 • Internkontroll
 • Eksternkontroll
 • Forutsetninger og begrensninger til bygget
 • Oversikt over bygningsmessige endringer
 • Brannfilosofi/prosjektering
 • Øvrige byggesaksdokumenter

Innholdet i selve dokumentasjonen varierer ofte fra bygg til bygg, men den skal inneholde de ovenstående punktene, og den er en viktig del av din virksomhets sikkerhetsarbeid.
 

Brannsikring er viktig!

I storbyer hvor mange bor i eldre bygg og blokker, kan det være ekstra viktig å brannsikre for å unngå spredning av en brann. Oslo var i følge DSB det fylket der det oppstod flest branner per 100.000 innbygger i 2017.

Det finnes mange tiltak man kan ta i bruk for å forebygge brann. Men det er når uhellet først er ute man ser hvor mye brannsikring kan ha å si for utfallet av en brannepisode. Hos Firesafe har vi kunnskapen, kompetansen og erfaringen som sikrer deg profesjonell og trygg brannsikring. Vi samarbeider tett med entreprenører og eiere for å finne fram til den beste brannsikringen for deg og ditt bygg.

Kom i gang med din brannsikring i dag.