Firesafe har gode løsninger for å forbedre brannsikkerheten av kjellertak

Ledninger og installasjoner som er festet til taket løsnes slik at det er mulig og montere to lag med 12,6 mm normalgips i taket, det kan brukes ett lag med 15 mm branngips. Som regel velges to lag med normalgips da disse platene er mye lettere og arbeide med, også mye lettere å håndtere. Kjellertak som blir oppgradert med to lag gips trenger ikke sparkles da skjøtene forskyves der det blir brukt hele plater.

De fleste kjellere i Oslo har ganske lav takhøyde og vi velger derfor å følge takets konstruksjon, dette for å spare mest mulig av høyden i kjelleren.

Ved oppgradering av kjellertak med gips så kan det være lurt å passe på å fjerne ledninger/kabler og rørføringer som ikke lenger er i bruk.

Gjennomføringer i kjellertak må brannsikres med godkjent løsning, som ledninger/kabler og VVS-rør.

VVS-rør av støpejern kan brannsikres med støpbar branntettemasse uten annen beskyttelse så sant de over 25 cm. fra brennbart materiale. VVS-rør av plast må brannsikres ekstra med en ekspanderende pakning som festes rundt røret slik at denne kommer mellom røret og takkonstruksjonen, dette for at pakningen skal ha noe å ekspandere mot ved brann. 

Det blir brukt støpbar branntettemasse i overgangene mellom gipsen i taket og takbjelkene.

Overgangene mellom tak og vegger blir fuget med akryl brannfugemasse.

 

Brannteknisk oppgradering av kjellertak

Videoen viser en typisk kjeller i en 1890 gård i Oslo, med synlig stubbloftkonstruksjon og hvordan vi øker brannmotstanden til EI60.