Vi i Firesafe kan montere og installere alle typer slokkemidler:

Hvorfor velge en brannslange?

En brannslange gir deg enkel tilgang på brannslukking til enhver tid. Fordelene med en brannslange er at du har ubegrensede mengder å slokke med, i tillegg til at du får kjølt ned brannen og omgivelsene slik at gjentenning forhindres. Dersom du har tilgang på slokkevann, bør det installeres anlegg for montering av brannslange.

En husbrannslange av høy kvalitet tilfredsstiller regelverk for slokkeutstyr i boligen. Det kan likevel være lurt å supplere med skumslokking. Det finnes mange smarte løsninger hvor disse kan monteres på, eller rundt, anlegget for brannslange. Ta kontakt med en våre rådgivere, så hjelper vi deg til å finne en løsning som passer ditt behov.

Slik bruker du en brannslange

  • Skru opp kranen slik at slangen fyller seg.
  • Trekk ut nok slange til at du når frem til brannstedet.
  • Sørg for at du alltid har en fri rømningsvei.
  • Ikke lås dører bak deg. Er dette nødvendig må du ta med nøkkel - brannen kan presse deg tilbake.
  • Dersom det er mulig, sørg for å ha vinden i ryggen, slik at flammene blåser bort fra deg.
  • Sitt på huk når du slukker. Da unngår du å puste inn giftige gasser og vanndamp.
  • Reguler strålen med dysen og sikt strålen mot kjernen av brannen.
  • Ikke bruk mer vann enn nødvendig, men slukk til du er sikker på at brannen er slukket.
  • Etter at brannen er slukket stopper du vannet med dysen, ruller opp slangen og henger den på plass.
  • Skru av kranen, åpne dysen og tapp ut overflødig vann slik at slangen ikke står med trykk.

Montering av brannslange

Det er mange måter å montere en brannslange på. For å være sikker på at alle krav tilfredsstilles, kan det være lurt å rådføre seg med en ekspert før du velger type slange og plassering.

Det finnes likevel noen holdepunkter som kan være nyttige å følge. Først og fremst må brannslangen være i nærheten av opplegg for vann. Ut over dette bør slangen plasseres slik at den lett kan nås i en brannsituasjon. Du må også sørge for at du velger en brannslange som er lang nok til å dekke alle rom i boligen.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bør brannslangen helst være på trommel med senterinnføring av vannet, slik at du kun slipper ut nødvendig slangelengde. Videre skal innvendig diameter være minst 19 mm og langen skal ikke være lenger enn 30 meter. I spyleenden bør det være en regulerbar dyse, slik at du kan regulere både vanntrykk og stråle.

Ønsker du å bestille en brannslange? Ta kontakt med oss på ordre@firesafe.no.

Kontroll av din brannslange

Som totalleverandør innen brannsikring utfører vi i Firesafe også kontroll, ettersyn og vedlikehold av ditt slokkeutstyr, slik at du alltid kan være trygg på at ditt utstyr virker ved en eventuell brann.

Like etter vi har vært på kontroll, vil du motta dokumentasjon og en prioritert tiltaksplan med kostnadsoverslag for utbedring av eventuelle feil og mangler. Dersom vi oppdager feil på din brannslange under kontroll, kan dette også rettes opp i med en gang. Det gjør det lettere for deg som kunde, både i forhold til kostnader, regelverk og hvilke prioriteringer du skal gjøre.

Firesafe er en registrert kompetent virksomhet og har egne godkjente kontorer over hele landet. Dermed kan du alltid finne en branntekniker i nærheten. Alle våre teknikere er også autorisert til å utføre alle typer kontroll, ettersyn og vedlikehold på brannslanger. Ønsker du å sikre at bygget er brannsikkert i henhold til gjeldende regelverk til enhver tid? Da kan du bestille vår kontrollavtale.

Kontakt gjerne en av våre rådgivere for en uforpliktende befaring.