Er bygningen eller boligen din brannsikker? Vet alle hvor nærmeste mulige brannslukker er? Har du kanskje ikke noen form for dette? Da er det på tide å gå til investering av dette.

Alle boliger skal ha en brannslukker, og det må være en husbrannslange eller et apparat som inneholder minst seks kilo pulver eller skum. Ifølge DSB, omkom totalt 25 personer i 2017 i brann. I 2016 startet hele 70 prosent av alle branner på kjøkkenet i blokkleiligheter. De fleste branner skjer i desembermåned, når man bruker både oppvarmingsapparater og komfyren som mest (men det er viktig å huske på at branner kan oppstå døgnet rundt og året rundt). Så hva betyr denne informasjonen for deg? Ved forebyggende tiltak i tillegg til godkjente slukningsapparater, kan man spare liv. Og selv om denne statistikken er rettet mot privatpersoner, så kan vi minne deg i bedrift på at en essensiell del av HMS-virksomhet er nettopp en godkjent brannslukker.

Hvilken type brannslukker er riktig for ditt behov?

Firesafe kan tilby fire typer brannslukningsapparater i tillegg til slukkespray.

Hvilken type brannslukker som er riktig for ditt behov, avhenger av bruksområde.

CO2-Slukkere

CO2-slukkere, også kalt kullsyrebrannslukkere, egner seg til brann i væsker, elektrisk utstyr eller gasser. Slukkemiddelet er rent, noe som er avgjørende ved slukking av brann i elektrisk utstyr, da forurenset vann kan gjøre området enda mer brannfarlig. Dermed egner apparatet seg for kjøkken, datamaskiner, laboratorier, finmekanikkbransjer og alt annet som benytter seg av elektrisk utstyr.

En CO2-slukker er en brannslukker som tar knekken på en brann ved å kvele den og i noe grad avkjøler den. Dette skjer ved at oksygenet i luften fortynnes.

Se her for mer informasjon om dette produktet.

Frityrslukker

Dette er en brannslukker som slukker branner i matfett, papir, tøy og andre fibermaterialer.

Les mer om produkter her.

Pulverslukker

Dette er en brannslukker som er en type ”allround-slukker”, og den benytter seg av ABC-pulver. Den egner seg til branner i tre, papp, bensin og respektive oljer, elektriske installasjoner, og gass.

Les mer om hvor ABC-slukker her.

Skumslukker

Dette er en brannslukker som er av typen AB, som vil si at den egner seg for væske, plast, tøy, fiber og papir.

Les mer om produktet her.

Slukkespray

En slukkespray egner seg til å ha stående på kjøkkenet, da denne kan slukke små branner som en brann i matfett. Les mer her.

Videre skal vi ta deg med gjennom generell brannsikkerhet, og hva det kan være lurt å tenke på. 

Boliger og fritidsboliger

Har du en brannslukker hjemme eller i fritidsboligen din? Har du sjekket både utløpsdato og at apparatet holder en god stand? Alle boliger må ha en brannslukker som et apparat med skum eller pulver, eller en brannslange. Dersom pulver- eller skumapparat er det eneste slukningsutstyret i boligen, må det være minst 6 kilo eller 6 liter og minst 21 A på effektivitetsklasse. Det er i tillegg også vanlig å ha tilleggsutsyr som slukkespray og brannteppe, men dette er ikke noe krav.

Slukningsapparater skal sjekkes og kontrolleres med jevne mellomrom, og bør få faglig tilsyn hvert 5. år. Brannslukkere som har passert utløpsdatoen skal skiftes ut umiddelbart, og du bør selv sørge for at du og andre beboere i boligen vet hvordan utstyret fungerer, og hvor det står plassert. Noen gode tips er å plassere brannslukkeren utenfor, eller inne på soverommet, slik at det er lett tilgjengelig dersom en brann oppstår på natten. Har boligen flere etasjer, vil et annet smart og brannsikkert tips være å plassere slukkeapparater flere steder. Det kan også være lurt å installere brannstiger eller lage andre sikre rømningsveier i boligen.

Sørg også for at røykvarseleren fungerer, og at alle i boligen vet hva de skal gjøre dersom en brann oppstår.

Les mer: “Brannforebygging

Brannslukker og HMS

Å sørge for at alle vet hvor nærmeste brannslukker befinner seg, er en viktig del av HMS-virksomheten i bedriften. I tillegg vil det også være HMS-ansvarligs ansvar å sørge for at brannnslukkingsapparatet holder stand, er tilpasset lokalenes art samt at apparatet ikke har passert utløpsdatoen.

En HMS-ansvarlig som fungerer som en brannvernleder vil også ha oppgaver som:

  • Peke ut “møteverter” som kan hjelpe den ansvarlige med å sjekke rømningsveier og vinduer samt brannslukkere.

  • Sette seg inn i og forstå skriftlige rutiner som gjelder brannsikkerhet.

  • Lede en eventuell evakuering dersom brannalarmen utløses.

  • Delegere oppgaver til møtevertene.

  • Kontakte brannvesenet ifølge branninstruksene.

  • Sørge for låsing av bygg/lokaler. Her må den ansvarlige (sammen med eventuelle medhjelpere) passe på at vinduer og dører lukkes for å forhindre spredning av brannen.

  • En brannvernleder i et borettslag vil også fungere som kontaktperson ved utløst alarm i de tilfellene det ikke oppnås kontakt med beboerne, samt registrere og vedlikeholde beboerlisten.

Har du ikke utpekt en brannvernleder eller en HMS-ansvarlig, eller er usikker på vedkommendes hovedoppgaver, kan vi tilby HMS-kurs og brannvernskurs. I løpet av disse kursene vil du få full tilgang til viktig og nødvendig informasjon som sørger for en vellykket HMS-virksomhet. Dersom den ansvarlige ikke har fullført et førstehjelpskurs, vil dette også være nyttig.

Les mer: “Brannkurs

Hvem er Firesafe?

I Firesafe jobber vi kontinuerlig for å etterleve styringssystemet i alle deler av vår organisasjon, og dette innebærer blant annet å bedre sikkerhetsrutiner for å redusere uhell og skader på mennesker og miljø. Vi er en seriøs totalleverandør innen brannsikring, og kan hjelpe både bedrifter og private med brannsikkerhet. Slik kan vi bidra til å redde liv og verdier gjennom vårt arbeid for et tryggere og mer brannsikkert samfunn. Vi kan tilby alt fra brannsikring av bygg og lokaler til kurs og sertifiseringer, samt brannslukkere og annet utstyr.

Firesafe startet allerede i 1984 med en suksessfull branntetting av Frogner telesentral og Norges bank. I dag har vi ambisjoner om ytterligere vekst i Norden, hvor målet er å være blant de ledende fagmiljøene innen brann i Norden. Slik vil vi jobbe mot vår visjon som er å bidra til et tryggere samfunn, og slik vil også du kunne vite at vi er her for kundene våre og gjør alltid vårt ytterste når vi er utfører oppdrag.