Kontakt oss

Hovedkravet er at alle bygg skal ha minst én rømningsvei som fører direkte ut. Dersom bygget har flere bebodde etasjer, må du ha alternative rømningsveier i tillegg. Det skal være mulig å rømme fra alle plan og etasjer der folk oppholder seg.

Alternative rømningsveier kan være:

  • Gjennom vindu

  • Brannstige

  • Rømningsvei fra kjellerdør

Brannstige – hvilke regler gjelder?

Byggteknisk forskrift (TEK 17) sier generelt om rømning fra bygg i forbindelse med brann:

  • “Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse” (§ 11-11. (1)). 

Videre står det at utgangen fra en branncelle kan være et rømningsvindu. For byggverk i risikoklasse 1, 2 og 4 gjelder dette opptil 5 meter fra underkant av vinduet til planert terreng. Det gjelder også for vinduer som 7,5 meter over planert terreng, men da kreves det en fastmontert stige med ryggbøyler. 

Eksempler på byggverk i risikoklassene:

  • 1: Arbeidsbrakke, fryselager, parkeringshus med én etasje

  • 2: Industri, kontor, lager

  • 4: Bolig, fritidsbolig, studentbolig

Det vil si at en vanlig utfellbar brannstige kun er godkjent opptil 5 meter. Opptil 7,5 meter kreves ryggbøyle. Dersom avstanden er høyere enn 7,5 meter, skal rømning skje via utvendig trapp.

Firesafe kan hjelpe deg med utfellbar brannstige, fastmontert stige med ryggbøyle og større utvendige trapper.

Nyttige tips for rømning

Det er spesielt lurt med brannøvelser og jevnlig kontroll av rømningsveier. Dette øker sjansene for en effektiv evakuering. Under har vi samlet noen tips:

  • Sørg for at alle som oppholder seg i bygget kan bruke rømningsveiene og ikke minst vet hvor de befinner seg.

  • Gjennomfør en brannøvelse hvor rømningsveiene blir testet.

  • Ha en god rutine på sjekk av rømningsveier. Sørg for at det ikke er noe som blokkerer veien.

Bygg under 5 meter

For bygg og boliger under 5 meter er Norgesstigen den mest populære stigen vi monterer. Stigen er 3,9 meter, men vi tilpasser den gjerne etter behov. Dersom ditt borettslag eller sameie trenger hjelp med rømning, er det bare å kontakte oss. Firesafe både leverer og monterer brannstiger.

Bygg over 5 meter

For bygg mellom 5 og 7,5 meter tilbyr vi fastmonterte rømningsstiger med ryggvern. Også her kan vi skreddersy en løsning som er tilpasset dine behov. Stigen må være plassert minst 2 meter fra vinduet, eller være skjermet mot flammer og strålevarme. Grunnen til dette er at det vil være vanskelig å benytte seg av brannstigen ved brann hvis den er montert for nært vinduet.

Sørg for at brannsikkerheten er optimal

Som ved alle brannforebyggende tiltak er det viktig at du sørger for jevnlig sjekk og vedlikehold. Dette innebærer at stigen er i forsvarlig stand, men også at stigen til enhver tid er fri for eventuelle blokkeringer. Byggeier har ansvaret for at brannsikkerheten er ivaretatt. Dette står det om i Forskrift om brannforebygging

Firesafe kan hjelpe deg med dette ansvaret. I tillegg til brannstige kan vi hjelpe til med branntetting, brannisolering, røykvarslere, brannslukkere og andre slukningssystemer, brannbeskyttelse og branndører.

Velg brannstige fra Firesafe

Firesafe er din totalleverandør innen brannsikring. Hos oss blir du møtt av profesjonelle, kompetente og engasjerte medarbeidere. Med Firesafe kan du være trygg på at arbeidet blir gjort på en ordentlig og sikker måte.

Trenger du hjelp til å montere en brannstige? Ta kontakt med oss gjennom kontaktskjemaet til høyre, eller klikk på knappen under.

Kontakt oss