I en byggesøknad er brannprosjektering underlagt fagområdet brannkonsept, som skal inneholde de løsningene som ivaretar både myndighetenes krav og tiltakshavers forventninger til kvaliteten i det ferdige bygget.

Våre branntekniske rådgivere er branningeniører eller sivilingeniører og har den profesjonelle kompetanse som kreves for å se helheten. Dette betyr at vi tilbyr gode og kostnadseffektive branntekniske løsninger, gjerne ved hjelp av analyser, beregninger, simuleringer, osv.

Hensikten med brannteknisk prosjektering er at nybygg og ombyggingsprosjekter møter myndighetenes krav til brannsikkerhet.

Prosjektering av Brannkonsept, i tiltaksklasse 3

Prosjektering av Brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3

Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2

Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 3

Søker i tiltaksklasse 2