Vårt spesialfelt er brannsikkerhet med alle arbeidsområder som inngår i faget. Vi vet hva som skal til for å tilfredsstille brannforskriftene og unngå at liv og verdier settes på spill. 

Vi deler inn i teknisk og organisatorisk rådgivning.

Vi utarbeider helhetlige brannkonsept for sykehus, flyplasser og undervisningsbygg, men hjelper også private boligeiere med byggesøknad i forbindelse med bruksendring av loftsetasjen i huset. Flere av våre kollegaer har bred erfaring fra både byggebransjen, industri og kommunale tjenester, og har gjennom årene fått spesialkompetanse innen brannsikring av eldre trehusbebyggelse, risiko- og sårbarhetsanalyser, organisering av brannvesen og simulering av brannforløp og evakuering. 

Våre kunder består blant annet av:

 • Entreprenører
 • Statlige foretak
 • Eiendomsbesitter
 • Arkitekter
 • Eiendomsforvaltere
 • Byggmesterforetak
 • Kommuner
 • Forsikringsselskap
 • Fylkeskommuner
 • Privatpersoner

Vi er i alt 58 rådgivere med solid kompetanse og lang er faring i bransjen. Vi er aktive i det branntekniske miljøet og arrangerer kurs og fagseminar, er representert i BFO Brann (brannfaglig fellesorganisasjon) og tilbyr studentoppgaver til branningeniørstudenter i Norge og Sverige.

Tjenester vi tilbyr

 • Brannteknisk prosjektering (PRO)
 • Uavhengig kontroll
 • Tilstandsanalyser
 • Brannforløp og røyksimulering
 • Evakueringssimulering (Simulex)
 • Branndokumentasjon og eiers representant brannforebygging
 • Risikovurdering
 • Kurs og foredrag
 • Branntekniske tegninger (plan og snitt)
 • Rømningsplaner
 • O-planer
 • Situasjonskart
 • Brannteknisk rådgivning (brannfarlig stoff etc)