God branntetting er avhengig av godt dokumenterte produkter og riktig utførelse.

Norge har strenge krav om at gjennomføringer som kabler, rør, ventilasjonsanlegg ikke skal svekke brannmotstanden. Det er mange hensyn å ta.

Det gjelder enten du skal bygge nytt eller oppgradere et eksisterende bygg eller tunnel. Firesafe har ferdige løsninger for branntetting i vegger, dekke og brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner.

Det viktigste er å ha oppdaterte branntekniske tegninger, da vet du hvor brannskillene er og hvilket krav det er til branntettingen.

Løsninger

  • Støpbare masser
  • Fugemasser
  • Brannmaling
  • Myke tettinger
  • Tilleggsløsninger
  • Midlertidig tetting

Link til produkter