Utbruddet av koronaviruset kan føre til akutt behov for å ta i bruk eksisterende bygg midlertidig til helse- og omsorgstjenester, som for eksempel legevakt, pasientrom eller lagring av materiell. 

Det er vedtatt en midlertidig forskrift som skal bidra til at kommunene, og helsemyndighetene, får økt handlingsrom til å iverksette nødvendige tiltak raskt. Det er i forskriften gjort unntak fra en rekke byggtekniske krav. Krav til forsvarlig sikkerhet ligger fast.

Som en del av forsvarlig sikkerhet er brannsikringstiltak som manuelt slokkeutstyr, brannalarmanlegg og utførelse av brannseksjonering.

Firesafe har avdelinger over hele Norge og følger myndighetens pålegg og instrukser for smittevern, samt at vi har innført en rekke tiltak for å kunne levere materiell og tjenester til hele Norge.

Vi stiller på kort varsel og kan installere nødvendig materiell raskt.

Kontakt Atle Killerud, 913 56 429, atle.killerud@firesafe.no
Sentralbord, 22 72 20 20, support@firesafe.no

Her finner du alle våre avdelinger

Les mer her om Firesafe COVID 19 tiltak