Rutiner, oppfølging, avvik, vedlikehold og service – systemet sikrer varsling og forenkler brannvernansvarliges hverdag.

Eier kan for eksempel velge å gi tilgang til brannvesen, forsikringsselskaper og leverandører for forenklet drift og vedlikehold av eiendomsmassen.

Oppstartskostnaden er lav. Eboken er brukervennlig og krever minimale ressurser til opplæring.

Systemet genererer automatiske sjekklister for både periodiske og ikke-periodiske kontroller. All historikk bevares. Det er enkelt å registrere de periodiske kontrollene og avviksmeldinger. Enkelt å viderevarsle avvik.

Full oversikt på alle avvik i eget ansvarsområde.

Det er enkelt for driftssjefer å holde oversikt over avvikshåndtering, serviceavtaler, leietakeroversikter etc. for hele eiendomsporteføljen sin.

De ulike rapportfunksjonene vil oppleves særlig nyttig for brukere med ansvar for flere bygg.

 

Logg inn E-bok