E-bok; Rutiner, oppfølging, avvik, vedlikehold og service – systemet sikrer varsling og forenkler brannvernansvarliges hverdag.

Branndokumentasjon er en systematisering av alle branntekniske forhold på bygget. Dette skal bl.a. inneholde: Generelle opplysninger om bygget, branntekniske tegninger, oversikt over tekniske brannverntiltak, organisering av det interne brannvernarbeidet, øvelser/brannvernopplæring, internkontroll, eksternkontroll og byggesaksdokumenter.

Eier kan for eksempel velge å gi tilgang til brannvesen, forsikringsselskaper og leverandører for forenklet drift og vedlikehold av eiendomsmassen.

Oppstartskostnaden er lav. E-boken er brukervennlig og krever minimale ressurser til opplæring.

Systemet genererer automatiske sjekklister for både periodiske og ikke-periodiske kontroller. All historikk bevares. Det er enkelt å registrere de periodiske kontrollene og avviksmeldinger. Enkelt å videre varsle avvik.

Full oversikt på alle avvik i eget ansvarsområde.

Det er enkelt for driftssjefer å holde oversikt over avvikshåndtering, serviceavtaler, leietakeroversikter etc. for hele eiendomsporteføljen sin.

De ulike rapportfunksjonene vil oppleves særlig nyttig for brukere med ansvar for flere bygg.

 

Logg inn E-bok