Mer enn noen gang opplever vi hvor viktig det er å digitalisere og gjøre samhandling og informasjon tilgjengelig uansett hvor man jobber fra.

For deg som har oppgaver og ansvar innen brannvern i bygg så gjør Firesafe E-bok det enkelt å holde oversikt over branndokumenter, brannøvelser, egenkontroller, avvik, korrespondanse og alt som omhandler brannvern og brannsikkerhet. 

Det er enkelt å komme i gang med E-bok, løsningen er rimelig og passer for alle typer bygg.

Elektronisk branndokumentasjon gir deg nye muligheter for håndtering og vedlikehold av branndokumentasjon på bygningsmassen du har ansvar for. 

ENKELT 

 • Varsling via mail med link som tar deg direkte til oppgave og avvik 
 • Enkel tilgang til branntegninger og branndokumentasjon uansett hvor du er 
 • Mobiltilpasset side som gjør det enkelt å kvittere ut oppgaver 
 • Ta bilde på stedet med mobiltelefonen og knytt det direkte til avviket

BILLIG 

 • Kun 100 kr per måned per bygg 
 • Ubegrenset antall brukere 
 • Ubegrenset datamengde 
 • Gratis etablering av kundeforhold og supporttjenste

FUNKSJONELT 

 • Vi dekker alle de viktigste funksjonene du trenger for en god FDV-dokumentasjon 
 • Våre branningeniører sørger for at systemet til en hver tid dekker kravet i alle forskrifter fullt ut 
 • Vår lange erfaring med brannteknisk drift av bygninger legger grunnlaget for et trygt system som fungerer godt i praksis

Gå til E-bok hjemmeside