Vil du effektivisere arbeidet med å følge opp det lovpålagte brannvernarbeidet? Firesafe har e-bok, en elektronisk branndokumentasjon som gir deg mer kontroll og styring på hvordan brannvernarbeidet ivaretas. Du får varsler og kan være sikker på at avvik ikke blir glemt utført. Alle som har ansvar og oppgaver kan få tilgang til dokumentasjonen, hvor som helst og når som helst.

Vil du vite mer? Klikk her for å lese mer om e-boka