Elektronisk branndokumentasjon gir deg nye muligheter for håndtering og vedlikehold av branndokumentasjon på bygningsmassen du har ansvar for. 

 

ENKELT 

 • Varsling via mail med link som tar deg direkte til oppgave og avvik 
 • Enkel tilgang til branntegninger og branndokumentasjon uansett hvor du er 
 • Mobiltilpasset side som gjør det enkelt å kvittere ut oppgaver 
 • Ta bilde på stedet med mobiltelefonen og knytt det direkte til avviket

 

BILLIG 

 • Kun 100 kr per måned per bygg 
 • Ubegrenset antall brukere 
 • Ubegrenset datamengde 
 • Gratis etablering av kundeforhold og supporttjenste

 

FUNKSJONELT 

 • Vi dekker alle de viktigste funksjonene du trenger for en god FDV-dokumentasjon 
 • Våre branningeniører sørger for at systemet til en hver tid dekker kravet i alle forskrifter fullt ut 
 • Vår lange erfaring med brannteknisk drift av bygninger legger grunnlaget for et trygt system som fungerer godt i praksis

 

Last ned PDF!