Høytrykk vanntåke slokkeanlegg

Høytrykk vanntåke er basert på mye av samme teknologi som tradisjonell sprinkler -som dyser, rør og sentral. Til forskjell forstøver dette systemet vanndråpene og det er mindre dimensjon på rør og sentralen er utstyrt med en høytrykkspumpe.

  • Lavere vannforbruk og dermed lavere krav til vannforsyning og mindre vannskader ved slokking
  • Mindre rør og enklere montering
  • Større dekningsareal per dyse

Med høytrykk vanntåke oppnår man følgende:

Tåken vil i mye større grad følge den oppdriften den varme røyken skaper og ledes inn der brannen er. I tillegg vil de varme røykgassene bli raskere avkjølt med små dråper som tar raskere opp varmen enn store dråper fra sprinkler. Når en dråpe får økt temperaturen til over 100 C går den over i gassform. Da utvider hver dråpe seg ca. 1700 ganger. Dette gjør at dråpen tar ut mye energi fra brannen som brannen ikke kan bruke til å videreutvikle seg. Der sprinkler i størst grad fjerner det brennbare materialet, fjerner vanntåken varmen og oksygen.

Teknologien egner seg også svært godt til å bli etter montert i eldre bygninger, da høytrykk vanntåkeanlegg oftest kan knyttes til eksisterende ledningsnett og at man har små rør dimensjoner og en estetisk hensynsfull dyse som gir et diskret system.

Lavtrykk vanntåke slokkeanlegg

Lavtrykksteknologi gjør det mulig å skape vanntåke helt ned til 5 bar.