Våre kurs gjør at du kan føle deg trygg på at du er rustet til å utføre dine oppgaver, enten som ansatt, eiers representant brannforebygging, håndverker, styremedlem eller annet. Kursene blir holdt av dyktige og erfarne kursledere, og er et viktig forum for faglig oppdatering og økt kompetanse innen brannsikkerhet. Kurs i brannforebygging (eiers representant brannvern), kurs i varme arbeider, slukkeøvelse er våre standardkurs.

Vi har følgende kurs:

  • Eiers representant brannvern (Brannvernleder)
  • Varme arbeider
  • Slokkeøvelse
  • Førstehjelp / hjertestarter
  • Branntetting
  • Brannsymposium

Mer info om kurs, tid og sted finner du ved å klikke her

De aller fleste kurs vi holder kan også leveres som bedriftsinterne kurs. I tillegg kan vi lage skreddersydde bedriftsinterne kurs. Vi kommer da til deg og holder kurset, og du bestemmer selv hvor mange deltagere som skal være til stede.