Prosjektering er todelt, det er prosjektering av funksjon og teknisk prosjektering. Den funksjonelle prosjekteringen skal skal henge sammen med brannkonseptet og brannalarmorganiseringen på bygningen slik at dette er naturlig. Den tekniske prosjekteringen – som skal sørge for at det tekniske utstyret som skal monteres i tråd med den funksjonelle prosjekteringen tilfredsstiller denne – og at dette virker i praksis.

Ved å velge Firesafe får du kun ett firma å forholde deg til i alt fra prosjektering og videre ved utbedringer, utvidelser og reparasjoner. Vi foretar den fysiske installasjonen og avhengig av systemene så programmerer og idriftsetter vi anlegget selv.

Vår installasjonsavdeling har lang og god erfaring med å foreta installasjoner i de fleste miljøer og bygg. Alt fra fra kirker, sykehjem, skoler, museer, sykehus, rådhus, næringsbygg og eldre verneverdige bygg og bygårder.

Serviceavdelingen vår har årlig kontroll av nærmere 800 brann- og sikkerhetsanlegg, i tillegg til å utføre call out service innenfor alle våre produktområder. Vi har kompetanse og lisenser på de fleste systemer og løsninger som er på markedet.

Se våre sertifiseringer og godkjenninger her