Smartscan Vanntåke

Brannsikring: brannslukking med vanntåke gir optimal sikkerhet og minimale vannskader

I lang tid har de tradisjonelle sprinklersystemene med rør og sprinklerhoder fra taket vært ledende i Norge. Sprinkler er en effektiv slokkemetode, men ettervirkningene er ofte svært kostbare og tidkrevende. Det gir store vannskader, tid til gjenoppbygging og totalt sett høye installasjonskostnader.

Firesafe leverer fremtidens slokkesystem, egnet for private hjem, institusjoner og personlig sikring av pleietrengende. Smartscan sørger for å slokke brann, nøyaktig der brannen oppstår, ved hjelp av vanntåke under høyt trykk. Resultatet er effektiv slukking, uten store vannskader. 

Smartscan består av et IR kamera med en høytrykksdyse integrert i vegg, som kommuniserer med en varmedetektor. Ved fare kommer et infrarødt øye(IR) til syne sammen med en høytrykksdyse. Systemet detekterer selv varme og slokker brann opptil 6 meter ved fri sikt. Når anlegget er aktivert, vil slokkingen vedvare i 30 min. Etter 30 min stopper systemet automatisk, hvis varme igjen blir detektert, vil systemet starte opp prosessen igjen. Smartscan bruker under 1/10 av vannmengden som tradisjonelle sprinkler. Slokkeprosessen kan avstilles fra pumpeenhet, og ved aktivering stopper slokkeprosessen etter 30 min. Begge disse elementene er med på å begrense vannskadeomfanget betraktelig. Smartscan er en innovativ design, som tar sprinkler til neste nivå. I 2016 ble produktet smartscan tildelt Reddot prisen for beste designprodukt. Smartscan kan som standard leveres i mange utgaver, med forskjellige designuttrykk. 

«Smartscan er uten sammenlikning det mest spennende produktet som har vært på det norske markedet de siste 25 årene. Dette er et produkt som er så universelt at det er like interessant for den enkelte huseier som den profesjonelle utbygger eller arktitekten. Med preaksepterte løsninger blir kostnadene knyttet til installasjon og prosjektering forsvinnende liten. «

– Rune Kibsgaard – Avdelingssjef sprinkler Firesafe

Viktig: 

Går din kommune med tanker om å anskaffe mobilt slokkeanlegg til brannutsatte grupper? Da bør kommunen forsikre seg om at følgende krav til slokkesystemet er oppfylt:

 • mobilt og kan enkelt monteres og demonteres
 • testet etter anerkjent teststandard (f. eks Britisk standard 8458)
 • leverer slokkeinnsatts i minimum 20 minutter
 • aktiveres av varme- eller røykdeteksjon
 • kan kobles til GSM-sender for overvåkning
 • ikke oppblomstring av mikroorganismer som Legionella o.l
 • er prosjektert og dokumentert
 • dekker det arealet som er tiltenkt
 • sikrer typiske arnesteder hvor brann kan oppstå
 • krever ingen kompetanse hos beboer
 • sikker leverandør
 • lett tilgjengelig reservedeler
 • sertifisert kontroll og service

Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt for en fullskala demonstrasjon, der hvor du er.