Smartscan

Fremtidens mobile slokkeanlegg

Smartscan er designet for rask montering og demontering. Slokkesystemet er tilpasset både eksisterende bygg og nybygg. Systemet er utviklet for å sikre boliger til personer som behøver økt brannsikkerhet, ut over byggeforskriftens minimumskrav. Smartscan er et vannbasert slokkesystem tilkoblet boligens vannforsyning. Dette sikrer tilstrekkelig tilgang på vann til å slokke eller begrense et brannforløp.

Går din kommune med tanker om å anskaffe mobile slokkeanlegg til brannutsatte grupper? Da bør kommunen forsikre seg om at følgende krav til slokkesystemet er oppfylt:

 • mobilt og kan enkelt monteres og demonteres
 • testet etter anerkjent teststandard (f. eks Britisk standard 8458)
 • leverer slokkinnsatts i minimum 20 minutter
 • aktiveres av varme- eller røykdeteksjon
 • kan kobles til GSM-sender for overvåkning
 • ikke oppblomstring av mikroorganismer som Legionella o.l
 • er prosjektert og dokumentert
 • dekker det arealet som er tiltenkt
 • sikrer typiske arnesteder hvor brann kan oppstå
 • krever ingen kompetanse hos beboer
 • sikker leverandør
 • lett tilgjengelig reservedeler
 • sertifisert kontroll og service

Smartscan er i tråd med anbefalingene i NOU «Trygg hjemme» 2012 og oppfølgende «Veileder for samarbeid mellom kommunale tjenesteytere». Smartscan tilfredsstiller kriteriene i BS 8458:2015: Annex C (Britisk Standard).

Systemet aktiveres ved at en varme- eller røykdetektor reagerer. Smartscans unike IR-kamera sammen med slokkedysen søker over rommet for å registrere varme fra en startende brann. Registrerer kameraet unormal varme eller brann rettes slokkevannet direkte inn mot brannstedet. Dette øker sannsynligheten for en rask brannslokking, som reduserer både person- og verdiskadene ved en brann. Smartscan dekker et areal på inntil 36 m2 og sikrer 30 minutters slokkeinnsats. Om varmedetektor registrerer fortsatt varme etter første slokkeinnsats vil systemet skanne på nytt. Oppdager IR-kameraet brann vil ny slokkeinnsats på 30 minutter starte.

Smartscan kan permanent overvåkes av et GSM system som vil gi alarm og varsle ved strømbrudd og utløsning av systemet. Friskt vann fra ledningsnettet sikrer at slokkevannet ikke bringer med seg uønskede mikroorganismer som for eksempel legionella.

Firesafe sørger for riktig prosjektering, dokumentasjon og optimal plassering av slokkesystemet. Firesafe sitt eget opplærte personell vil installere og foreta årlig tilsyn og vedlikehold for å sikre at Smartscan fungerer som forutsatt. Smartscan kan både kjøpes eller leases.

Automist® is the registered trademark of Plumis Ltd. Plumis Ltd Copyright © 2016. All Rights Reserved.