Dersom du er en virksomhet som eier en bygning, er du pliktig å ha systematisk brannvernarbeid i bygningen din.  Nedenfor har vi satt opp punkter som inngår i dette arbeidet. Firesafe er totalleverandør og kan bistå i alle byggets faser og alle utfordringer innen brannsikkerhet. Hvis du ønsker kan du sende inn svarene etter at du har fylt ut punktene. En av våre dyktige rådgivere vil da kontakte deg for et uforpliktende tilbud om brannteknisk vurdering. Dere kan også laste ned en PDF fra høyremenyen og ta en intern evaluering.

Spørreskjema

Har du som eier oversikt over hvilke forutsetninger og begrensninger som gjelder for lovlig bruk av bygget?


Har du som eier oversikt over hvordan konstruksjoner, tekniske installasjoner og bruk av bygningen samsvarer med de krav og forutsetninger som ligger til grunn for brukstillatelsen?


Har du som eier oversikt over prioriterte planer og budsjett for utbedringer og vedlikehold?


Har du som eier oversikt over om organisering, sikkerhetsmål og plikter er kjent av eier eller den som representerer eier og den enkelte bruker?


Brannforebygging: Er det iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik?


Brannforebygging: Har forvalter og leietakere tilstrekkelig kompetanse?


Brannforebygging: Er ansvarsfordelingen godt beskrevet i leiekontrakter, instrukser og bruksanvisninger?


Redning og beredskap: Foreligger instrukser med oppgavefordeling for uønskede hendelser som kan inntreffe?


Redning og beredskap: Er kunnskapsnivå og utstyr godt nok?


Er du som bygningseier, med din organisasjon, i stand til å håndtere en krise når den oppstår?


Hvem står i front når pårørende og media krever svar?


Send inn kartleggingen, så vil en av våre dyktige medarbeidere kontakte deg. Vi kan være deres rådgiver i alle faser.
Fornavn
Etternavn
E-post
Firma
Mobil