Totalleverandør brannsikring

Tjenester

 • Aerosol

  Slokkeanlegg av aerosol redder liv og verdier.

  Les mer
 • Anbefalt: Totalavtale

  Få kontroll og forutsigbarhet på alt innen brannsikkerhet og brannforebygging. Hvor mange leverandører har dere i dag? Vi kan hjelpe dere med alt.

  Les mer
 • Brannalarm

  Firesafe kan prosjektere, installere og ha service på de fleste typer alarmanlegg. Vi har stort fokus på å teste anlegget.

  Les mer
 • Brannbeskyttelse av betong i tunnel

  Brannplater og sprøyteløsninger i tøffe miljøer.

  Les mer
 • Brannbeskyttelse av stål

  Bærende konstruksjoner skal ha tilfredsstillende brannmotstand tilpasset det aktuelle bygget og dets bruk.

  Les mer
 • Branndokumentasjon

  §§ 4 til 9 i forebyggendeforskriften stiller krav til at en virksomhet som eier et bygg skal dokumentere brannsikkerheten. Både teknisk og organisatorisk.

  Les mer
 • Branndør

  En branndør isolerer mot brann og sørger for et sikkert og trygt miljø.

  Les mer
 • Branndører, porter og luker

  Branndører, porter og luker må monteres riktig for å hindre spredning av brann og røykgasser. 

  Les mer
 • Brannforebygging

  Forskrift om brannforebygging, og formålet er at: ”Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.” Som eier og forvalter av et byggverk betyr dette at du må sette deg inn i alle oppdaterte krav om brannforebygging. Hos Firesafe har du muligheten til å ta brannforebyggingskurs som gir deg den oppdaterte kompetansen. I tillegg kan vi tilby produkter og assistanse som dekker alle dine behov.

  Les mer
 • Brannkonsept

  Alle nybygg skal ha et brannkonsept som beskriver de branntekniske forutsetningene for bygget, dette skal være klart i planleggingsfasen.

  Les mer
 • Brannmodellering

  Sikkerhet for personer, materielle verdier og miljø- og samfunnsmessige forhold blir ivaretatt i trygge bygg.

  Les mer
 • Brannsikkerhet

  For å sikre at boligen har tilstrekkelig brannsikkerhet bør forebyggende tiltak og riktig utstyr være på plass.

  Les mer
 • Brannsikring

  Enten du skal bygge nytt eller oppgradere, riktig brannsikring er avgjørende for at bygget skal være trygt og brukervennlig.

  Les mer
 • Brannsikring

  Oslo var i følge DSB det fylket der det oppstod flest branner per 100.000 innbygger i 2017. Det er mange tiltak man kan ta i bruk for å forebygge brann. Hos Firesafe har vi kunnskap, kompetansen og erfaring som sikrer deg profesjonell og trygg brannsikring. Vi samarbeider tett med entreprenører og eiere for å finne fram til den beste brannsikringen for deg og ditt bygg.

  Les mer
 • Brannsikring av gamle bygårder

  Kjeller, loft, leiligheter og trapperom må brannsikres mot røyk og brannspredning.

  Les mer
 • Brannslukker

  Er bygningen eller boligen din brannsikker? Vet alle hvor nærmeste mulige brannslukker er? Har du kanskje ikke noen form for dette? Da er det på tide å gå til investering av dette, da brannslukker i tillegg til et varslingsapparat er viktige krav innenfor brannsikkerhet.

  Les mer
 • Brannstige

  Firesafe prospekterer, tilpasser og monterer brannstiger både for bedrifter og private

  Les mer
 • Brannsymposium epilog

  Alle er lagret som PDF

  Les mer
 • Brannteknisk kontroll

  Det skal foretas jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr og konstruksjoner. Kontrollen skal forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.

  Les mer
 • Brannteknisk prosjektering

  Det er lovkrav at nybygg og søknadspliktige ombygginger brannprosjekteres. Firesafe har tiltaksklasse 3 i prosjektering av Brannkonsept.

  Les mer

Sider

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no