Totalleverandør brannsikring

Tjenester

 • Aerosol

  Slokkeanlegg med aerosol redder liv og verdier.

  Les mer
 • Anbefalt: Totalavtale

  Få kontroll og forutsigbarhet på alt innen brannsikkerhet og brannforebygging. Hvor mange leverandører har dere i dag? Vi kan hjelpe dere med alt.

  Les mer
 • Brann- og slokkeøvelse

  Når det gjelder brann- og slokkeøvelse har vi det som kreves for å øke kunnskap og kompetanse, både teoretisk og praktisk. Enten om det er VR-gjennomføring innendørs eller praktisk gjennomføring utendørs.

  Les mer
 • Brannalarm

  Firesafe kan prosjektere, installere og ha service på de fleste typer alarmanlegg. Vi har stort fokus på å teste anlegget.

  Les mer
 • Brannalarmsystem for ditt bygg

  Firesafe leverer komplette systemer, detaljprosjektering, og montering og idriftsettelse i tråd med regelverk og forskrifter.

  Les mer
 • Brannbeskyttelse av betong i tunnel

  Brannplater og sprøyteløsninger i tøffe miljøer.

  Les mer
 • Brannbeskyttelse av stål

  Bærende konstruksjoner skal ha tilfredsstillende brannmotstand tilpasset det aktuelle bygget og dets bruk.

  Les mer
 • Branndokumentasjon

  §§ 4 til 9 i forebyggendeforskriften stiller krav til at en virksomhet som eier et bygg skal dokumentere brannsikkerheten. Både teknisk og organisatorisk.

  Les mer
 • Branndør

  En branndør isolerer mot brann og sørger for et sikkert og trygt miljø. Hos Firesafe får du branndører til alle typer bygg og virksomheter.

  Les mer
 • Branndører, porter og luker

  Branndører, porter og luker må monteres riktig for å hindre spredning av brann og røykgasser. 

  Les mer
 • Brannforebygging

  Som eier og forvalter av et byggverk må du sette deg inn i alle oppdaterte krav om brannforebygging.

  Les mer
 • Brannforskrifter

  Brannforskrifter skal “bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier” Ref. Forskrift om brannforebygging. Målet med brannforskrifter er å sørge for optimal brannsikkerhet. De er på alle mulige måter livsviktige, nødvendige, og lovpålagte å følge.

  Les mer
 • Brannfugemasse

  Brannfugemasse må brukes i små åpninger der det ikke er noe annet som beskytter for at flammene der en brann oppstår kan spre seg. Massen er en svært viktig del av brannsikringen, og er helt nødvendig for optimal brannsikkerhet.

  Les mer
 • Branngardiner

  Branngardiner kan bidra til å begrense spredning av brann, da de er laget av brannsikkert materiale. Her er alt du trenger å vite om brannporter og -gardiner.

  Les mer
 • Branningeniør

  Har du behov for en branningeniør? En branningeniør jobber med bygnings- og brannsikkerhet.

  Les mer
 • Brannisolering: Firesafe hjelper med brannisolasjon i alle typer bygg

  Trenger dere brannisolasjon i deres bygg? Da kan Firesafe hjelpe til. Vi har over 40 års erfaring med brannisolering i alle slags bygg og for alle slags virksomheter.

  Les mer
 • Brannkonsept

  Alle nybygg skal ha et brannkonsept som beskriver de branntekniske forutsetningene for bygget, dette skal være klart i planleggingsfasen.

  Les mer
 • Brannkonsulent

  En brannkonsulent kan hjelpe deg med brannsikkerhet og forebyggende arbeid i forbindelse med brann. Arbeidet er både praktisk og administrativt, og som brannkonsulent har man en variert arbeidsdag.

  Les mer
 • Brannmaling

  Brannmaling, eller brannhemmende maling, er maling som beskytter konstruksjoner av stål, betong, tre og andre materialer mot brann. Firesafe har erfaring med brannmaling i alle slags bygg.

  Les mer
 • Brannmodellering

  Sikkerhet for personer, materielle verdier og miljø- og samfunnsmessige forhold blir ivaretatt i trygge bygg.

  Les mer

Sider

Tlf: +47 22 72 20 20 support@firesafe.no