Totalleverandør brannsikring

Tjenester

 • Smartscan

  Firesafe lanserer fremtidens mobile slokkeanlegg.

  Les mer
 • Smartscan Vanntåke

  Fremtidens slokkesystem på plass i Norge, vanntåke

  Les mer
 • Sprinkleranlegg

  Et sprinkleranlegg kan redde liv og verdier. Det passer i alt fra kontorbygg til lager. Firesafe hjelper deg med prosjektering, installasjon og vedlikehold av alle typer sprinkleranlegg.

  Les mer
 • Systematisk brannvernarbeid for eiere og leietakere

  Vi har laget en sjekkliste - hvordan står det til med det systematiske brannvernarbeidet? Hva må du ha oversikt over og hva må du ivareta?

  Les mer
 • Taktil merking

  Taktil merking sørger for sikker ferdsel for alle uavhengig av funksjonsevne, og er påbudt i henhold til universell utforming. 

  Les mer
 • Taktile ledelinjer

  Taktile ledelinjer er uthevede lister som leder vei til et målpunkt, eller mellom viktige punkter.

  Les mer
 • Tegninger

  Branntekniske tegninger er del av brannkonseptet. Det er et nødvendig verktøy ved utbedring og oppfølging av alle brannsikringstiltak.

  Les mer
 • Tilstandsrapport

  En brannteknisk tilstandsrapport (tilstandsvurdering, tilstandsanalyse) kartlegger brannsikkerheten i et bygg. Firesafe hjelper deg å gjøre bygget trygt.

  Les mer
 • Uavhengig kontroll

  Vi bistår med kontroll av brannkonsept og av utførelse av branntekniske tiltak.

  Les mer
 • Universell utforming og taktil merking

  En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre. 

  Les mer
 • Vi er Firesafe!

  Vi er Firesafe Vi vil gjerne være din samarbeidspartner!

  Les mer

Sider

Tlf: +47 22 72 20 20 support@firesafe.no