Totalleverandør brannsikring

Tjenester

 • Slokkeøvelse for borettslag

  Alle boliger har minst et slokkeapparat. Sørg for at beboere kan bruke et slokkeapparat og lærer mer om ulike typer branner (for eksempel frityr, olje, møbel, elektrisk, kjøkken, mobil, data).

  Les mer
 • Smartscan

  Firesafe lanserer fremtidens mobile slokkeanlegg.

  Les mer
 • Smartscan Vanntåke

  Fremtidens slokkesystem på plass i Norge, vanntåke

  Les mer
 • Sprinkleranlegg

  Et sprinkleranlegg kan redde liv og verdier. Det passer i alt fra kontorbygg til lager. Firesafe hjelper deg med prosjektering, installasjon og vedlikehold av alle typer sprinkleranlegg.

  Les mer
 • Systematisk brannvernarbeid for eiere og leietakere

  Vi har laget en sjekkliste - hvordan står det til med det systematiske brannvernarbeidet? Hva må du ha oversikt over og hva må du ivareta?

  Les mer
 • Taktil merking

  Taktil merking sørger for sikker ferdsel for alle uavhengig av funksjonsevne, og er påbudt i henhold til universell utforming. 

  Les mer
 • Taktile ledelinjer

  Taktile ledelinjer er uthevede lister som leder vei til et målpunkt, eller mellom viktige punkter.

  Les mer
 • Tegninger

  Branntekniske tegninger er del av brannkonseptet. Det er et nødvendig verktøy ved utbedring og oppfølging av alle brannsikringstiltak.

  Les mer
 • Tilstandsrapport

  En brannteknisk tilstandsrapport (tilstandsvurdering, tilstandsanalyse) kartlegger brannsikkerheten i et bygg. Firesafe hjelper deg å gjøre bygget trygt.

  Les mer
 • Uavhengig kontroll

  Vi bistår med kontroll av brannkonsept og av utførelse av branntekniske tiltak.

  Les mer

Sider

Tlf: +47 22 72 20 20 support@firesafe.no