Totalleverandør brannsikring

Tjenester

 • Branntilsyn – hjelp etter tilsyn fra brannvesenet

  Brannvesenet gjennomfører branntilsyn for å sikre at bygg beskyttes mot brann. Hos Firesafe får du hjelp etter tilsyn fra brannvesenet.

  Les mer
 • Designskilt

  Våre skilt i DESIGN-serien består av type for liming på vegg, for montering på vegg med avstandsstykker, og tosidige skilt for flaggskilt-, wire- eller systemhimlingmontasje.

  Les mer
 • Deteksjon og varsling

  ​Salg, installasjon og service innen brannalarm, innbruddsalarm, adgangskontroll, IT-overvåkning, porttelefon og nødlys.

  Les mer
 • Etterlysende ledelinjer

  Etterlysende ledelinjer og god oppmerking kan være forskjellen mellom liv og død ved brann og røykutvikling.

  Les mer
 • Firesafe / Easy

  Firesafe / Easy – en enklere hverdag med alle lovpålagte branntekniske årskontroller utført samtidig. Enkelt for eier, enkelt for leietager, og enkelt å dokumentere.

  Les mer
 • Firesafe brannteppe til bil

  I tillegg til å redde liv, er brannteppe for bil en effektiv måte å redusere skadeomfang og spare verdier på.

  Les mer
 • Firesafe E-bok

  Med Firesafe E-bok får du bedre oversikt og kontroll over rutiner, avvik, oppfølging, vedlikehold og service!

  Les mer
 • Gode og kostnadseffektive løsninger for universell utforming med taktil merking

  For alle allment tilgjengelige bygg gjelder krav til universell utforming. En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre. 

  Les mer
 • Høytrykk vanntåke slokkeanlegg

  Høytrykk vanntåke er basert på mye av samme teknologi som tradisjonell sprinkler -som dyser, rør og sentral. Til forskjell forstøver dette systemet vanndråpene og det er mindre dimensjon på rør og sentralen er utstyrt med en høytrykkspumpe

  Les mer
 • Inertgass

  Inertgassbaserte slokkeanlegg har egenskaper som er til stor fordel for mange bygg og installasjoner.

  Les mer
 • Kontroll av brannslokningsutstyr

  Kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slokkeutstyret er avgjørende for være trygg på at det fungerer ved en eventuell brann.

  Les mer
 • Kontroll av sprinkleranlegg

  3. parts kontroll av nye sprinkleranlegg og årlige kontroller av sprinkleranlegg.

  Les mer
 • Lydisolering og lydtetting

  Ulike gjennomføringer og installasjoner kan gi sjenerende og uønsket lydoverføring i bygg

  Les mer
 • Montering av brannslokkemateriell

  Montering og installasjon av manuelt slukkeutstyr og automatiske slukkesystemer

  Les mer
 • Parkeringshus og garasjeanlegg

  Firesafe har i samarbeid med ulike produsenter utviklet og testet to enkle og effektive systemer for å oppgradere brannmotstanden til konstruksjoner av både stål og betong. Disse løsningene er testet og man kan oppnå en dobling av tiden i forhold til å motstå et reelt brannforløp.

  Les mer
 • Populære søk

  Her finner du en oversikt over søkeord og fraser som ofte fører til Firesafe.no

  Les mer
 • Prosjektering av brannalarm

  Funksjonell og teknisk prosjektering av brannalarm. Firesafe har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for brannalarm. Vi kan også ivareta installasjon og service.

  Les mer
 • Risikovurdering av ladestasjoner for Elbiler

  En god risikovurdering gir et godt grunnlag for sikker drift, både av eksisterende ladestasjoner og om det planlegges nye.

  Les mer
 • Risikovurdering av parkeringshus

  Vi gjennomfører risiko- og konsekvensvurdering av parkeringshus både opp mot regelverket, opp mot faktisk risiko samt vurderinger av risiko, og konsekvensreduserende tiltak.

  Les mer
 • Risikovurdering brann

  For å sikre tilstrekkelig brannsikkerhet i et bygg er det viktig å foreta en risikovurdering av brann.

  Les mer

Sider

Tlf: +47 22 72 20 20 support@firesafe.no