Totalleverandør brannsikring

Tjenester

 • Kontroll av brannslokningsutstyr

  Kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slokkeutstyret er avgjørende for være trygg på at det fungerer ved en eventuell brann.

  Les mer
 • Kontroll av sprinkleranlegg

  3. parts kontroll av nye sprinkleranlegg og årlige kontroller av sprinkleranlegg.

  Les mer
 • Krav til brannvarsling næringsbygg

  Som eier av næringsbygg er det viktig å forholde seg til gjeldende krav til brannvarsling. Firesafe hjelper eier eller eiers representant med ansvaret.

  Les mer
 • Kurs og opplæring

  Våre kurs gjør at du kan føle deg trygg på at du er rustet til å utføre dine oppgaver, enten som ansatt, brannvernleder, håndverker eller annet.

  Les mer
 • Montering av brannslokkemateriell

  Montering og installasjon av manuelt slukkeutstyr og automatiske slukkesystemer

  Les mer
 • Oppgradering av brannskiller

  Ved ombygging, bruksendring og rehabilitering vil det være behov for oppgradering av brannskiller.

  Les mer
 • Prosjektering av brannalarm

  Funksjonell og teknisk prosjektering av brannalarm. Firesafe har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for brannalarm. Vi kan også ivareta installasjon og service.

  Les mer
 • Risikovurdering av ladestasjoner for Elbiler

  En god risikovurdering gir et godt grunnlag for sikker drift, både av eksisterende ladestasjoner og om det planlegges nye.

  Les mer
 • Røykventilasjon

  Din rømningsvei ut av bygget bør være fri for giftige røykgasser. Ta kontakt for å forsikre deg om at deres anlegg er i forskriftsmessig stand og fungerer som tiltenkt. 

  Les mer
 • Samordningsavtale

  Samordningsavtalen avklarer hvilke krav som stilles til eier og leietaker i et bygg. Eieren skal kjenne bygget sitt, og bruker skal være kjent med forutsetninger og begrensninger.

  Les mer
 • Sikkerhetsdør

  En sikkerhetsdør, eller en branndør som det ofte kalles, er med på å bidra til branntetting av et bygg eller et rom. Mange forhandlere har ofte lang leveringstid, men hos Firesafe, kan du få din sikkerhetsdør levert på dagen.

  Les mer
 • Slokkeanlegg

  Automatiske slukkeanlegg redder både liv og verdier. Firesafe hjelper deg med å prosjektere, montere og vedlikeholde slokkeanlegg i ditt bygg.

  Les mer
 • Slokkeanlegg kjøkken

  Automatisk slukkenalegg for brannsikring av frityr-, koke- og stekeinnretninger

  Les mer
 • Smartscan Vanntåke

  Fremtidens slokkesystem på plass i Norge, vanntåke

  Les mer
 • Systematisk brannvernarbeid for eiere og leietakere

  Vi har laget en sjekkliste - hvordan står det til med det systematiske brannvernarbeidet? Hva må du ha oversikt over og hva må du ivareta?

  Les mer
 • Tegninger

  Branntekniske tegninger er del av brannkonseptet. Det er et nødvendig verktøy ved utbedring og oppfølging av alle brannsikringstiltak.

  Les mer
 • Tilstandsrapport

  En brannteknisk tilstandsrapport (tilstandsvurdering, tilstandsanalyse) kartlegger brannsikkerheten i et bygg. Firesafe hjelper deg å gjøre bygget trygt.

  Les mer

Sider

Tlf: +47 22 72 20 20 support@firesafe.no