Totalleverandør brannsikring

Tjenester

 • Brannsikring av gamle bygårder

  Kjeller, loft, leiligheter og trapperom må brannsikres mot røyk og brannspredning.

  Les mer
 • Brannsikring kraftstasjon og kraftverk

  Fra prosjektering, nybygg, oppgraderinger - vi har løsningene. Gjennom hele driftsfasen ivaretar vi både teknisk og organisatorisk brannvern.

  Les mer
 • Brannsikring Stavanger

  Ser du etter hjelp til brannsikring i Stavanger? Vi i Firesafe har lang erfaring innen brannsikkerhet. Gjennom vårt arbeid sørger vi for et tryggere og mer brannsikkert samfunn.

  Les mer
 • Brannslange

  En brannslange tilknyttet vanlig vann har mange fordeler. Ikke bare er vann en effektiv brannslukker, du slipper også å risikere å gå tom for slukkemiddel.

  Les mer
 • Brannslukker

  Brannslukker i tillegg til et varslingsapparat er viktige krav innenfor brannsikkerhet.

  Les mer
 • Brannstige

  Firesafe prosjekterer, tilpasser og monterer brannstiger både for bedrifter og private

  Les mer
 • Brannsymposium epilog

  Alle er lagret som PDF

  Les mer
 • Branntegning

  Med en oppdatert branntegning har du full oversikt over alle branntekniske forhold til enhver tid.

  Les mer
 • Brannteknisk kontroll

  Det skal foretas jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr og konstruksjoner. Kontrollen skal forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.

  Les mer
 • Brannteknisk prosjektering

  Det er lovkrav at nybygg og søknadspliktige ombygginger brannprosjekteres. Firesafe har tiltaksklasse 3 i prosjektering av Brannkonsept.

  Les mer
 • Brannteknisk rådgivning

  Rådgivere med lang erfaring og bred kompetanse innen alt fra organisatorisk rådgivning til brannprosjektering i alle tiltaksklasser.

  Les mer
 • Brannteknisk risikovurdering

  Risikovurderingen skal gi svar på om byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

  Les mer
 • Brannteknisk tilstandsanalyse

  En kartlegging av sikkerheten i bygg som brukes som underlag for utbedring av branntekniske avvik. 

  Les mer
 • Branntetting

  Branntetting forhindrer brann- og røykspredning fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Alle hull og gjennomføringer skal branntettes.

  Les mer
 • Brannvern

  Godt brannvern er en forutsetning for å sikre din bolig eller virksomhet mot brannfare.

  Les mer
 • Brannvern - Prøv vår sjekkliste

  Hvor mange punkter kan du krysse JA på? Dette er et utdrag av sjekklisten vi bruker når vi utfører Internkontroll. Alle punktene ivaretas med vår Kontroll, Ettersyn og Vedlikeholdsavtale.

  Les mer
 • Brannvernleder - Eiers representant Brannvern

  Vær trygg på at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann. Vi følger opp og gjør jobben enkel for eier og bruker.

  Les mer
 • Brannøvelse med VR

  Vi garanterer en engasjerende brannøvelse med VR. Møt opp, ta på brillen, og beveg deg fritt i tre dimensjoner med ekte håndslukker!

  Les mer
 • COVID 19 - Brannsikringstiltak ved midlertidige bruksendringer

  Firesafe har materiell og utstyr for å brannsikre ved bruksendringer av eksisterende bygg. Som for eksempel legevakt, pasientrom eller lagring av materiell.

  Les mer
 • Deteksjon og varsling

  ​Salg, installasjon og service innen brannalarm, innbruddsalarm, adgangskontroll, IT-overvåkning, porttelefon og nødlys.

  Les mer

Sider

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no