Brannvern og sjekkliste

Kontroll av brannslange

Sjekkliste for eiere og brukere

Sjekk hvordan det står til hos dere. Sjekklisten kan brukes for bolig, borettslag, virksomhet, leietaker, eller eier. God brannsikring og brannforebygging gjennom gode rutiner er god investering som koster lite.

Dersom du ønsker kan du sende inn sjekklisten så vil vi kontakte dere for videre hjelp med brannsikringstiltak!

Fyll inn sjekklisten her

RØMNING
JA
NEI
Er rømningsveiene ryddige og lett fremkommelige helt ut i det fri?
Er rømningsveiene tydelig merket med skilting?
BRANNSIKRING
JA
NEI
Er det åpninger i vegg inn til tekniske rom (fyrrom, tavlerom, trappehus og lignende)?
BRANNALARMANLEGG
JA
NEI
Viser sentralen normal drift og ingen feilmeldinger?
NØDLYS- OG RØMNINGSSKILT
JA
NEI
Er alle lys/armaturer uskadet?
Er alle lyspærer intakte, lyser de?
HÅNDSLOKKEAPPARATER
JA
NEI
Er alle apparater enkelt tilgjengelig?
Viser apparatet tilfredsstillende trykk, og er plomberingen intakt?
BRANNSLANGER
JA
NEI
Er det ryddig rundt brannslangeskapet?
Er tilgjengelighet sikret?
Er brannskapet lett å åpne og forskriftsmessig skiltet?
UTVENDIGE FORHOLD
JA
NEI
Er brannkummer og hydranter lett tilgjengelige og godt merket?
Er det enkel atkomst for brannvesenet (bommer, porter, parkering, m.v.)
ANDELER/SAMEIER/BORETTSLAG
JA
NEI
Er boligen utstyrt med røykvarslere i alle etasjer?
Har du skiftet batteri i røykvarsleren siste år?
Er boligen din utstyrt med slokkeapparat eller brannslange?
Oppbevarer du brannfarlig varer/gass i boligen din?
Kjenner du oppmøtested ved brann?

Send sjekklisten til oss så vil vi kontakte deg for å hjelpe dere videre med brannsikkerhetsarbeidet

 
Fornavn
Etternavn
E-post
Bekreft e-post
Firma