Slokkeanlegg

Automatiske slukkeanlegg redder både liv og verdier. Firesafe hjelper deg med å prosjektere, montere og vedlikeholde slokkeanlegg i ditt bygg.

Teknisk rom med gassflasker til slokkeanlegg

Prosjektering

HVA: Firesafe kan prosjektere alle typer slokkeanlegg og bistå med rådgivning fra idestadiet til ferdig produkt. Typiske slokkesystemer vi kan prosjekter er sprinkler, gasslokkeanlegg, vanntåke, aerosol og skumsystemer. Vi prosjekterer også pumper og vanntanker til slokkeanlegg. Vi prosjekterer for alle typer bygg og virksomheter, sameier, borettslag, skoler, hotell og sykehus, lagerbygninger, kontorbygg, verneverdig osv. Vi behersker også alle aktuelle prosjekteringsstrandarder som Norsk standard, Vds, NFPA, FM etc.

HVORFOR: Slokkeanlegg har som oppgave å begrense og slokke en brann. Også i mange tilfeller redder slokkeanlegg liv (f.eks boligsprinkler), derav er det et veldig godt brannteknisk tiltak. Vi kan bistå med å avklare hvilke krav som stilles til slokkeanlegg i det aktuelle bygget eller virksomheten. I mange tilfeller er det pålegg i byggesak eller fra brannvesen og forsikringsselskap å installere slokkeanlegg og da kan vi bistå i hele prosessen.

Kontroll

HVA: Vi tilbyr kontroll av alle typer slokkesystemer. Typiske kontroller kan være FG-kontroll iht FG- 920. eller kontroll iht. saksforskriften (SAK 10), vi utfører kontroll av prosjektering og utførelse.

HVORFOR: Hovedformålet med en kontroll er å sikre at slokkeinstallasjonene er prosjektert og utført iht gjeldende krav som brannkonsept, standarder, prosjektbeskrivelser og leverandørens datablader.

Service

HVA: Vi utfører service på alle typer slokkesystemer med tilhørende pumper etc. vedlikehold og påkrevde utbedringer for at installasjonen skal opprettholde sin funksjon. Vi gjennomfører service iht gjeldende standarder og retningslinjer fra leverandørene.

HVORFOR: Det er påkrevd gjennom brannlovgivningen at alle branntekniske installasjoner skal ha et vedlikehold. Dette er helt essensielt for at slokkeanleggene skal fungere som forutsatt i tilfelle en brann.

Installering

HVA: Firesafe installerer alle typer slokkesystemer. Det kan være helt fra de aller minste installasjoner i el-skap til større bygg. Alle kunder er like viktig, og vi påtar oss alle typer oppdrag. Vi gjennomfører hele prosessen fra tilbud, oppstart, til gjennomføring og overlevering. Det blir levert komplette systemer og vi kan også levere deteksjon på de type systemer der det er påkrevd.

HVORFOR: Slokkeanlegg er påkrevd i en rekke bygninger, det er eier av bygget sitt ansvar å påse at bygget er brannsikkert og at alle nødvendige branntekniske anlegg er installert.  Slokkeanlegg er med på å redde liv og materielle verdier.

Detaljprosjektering

HVA: Firesafe leverer alt fra den tradisjonelle sprinkelen til vanntåke, slukkegassystemer og ulike spesialprodukter. For eksempel løsninger til industrikjøkken og lignende.

HVORFOR: Det er et krav etter brannloven. I tillegg kan forsikringen kreve det. Sikring av verdier, liv og helse.

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!

Relaterte tjenester