Slokkeanlegg for avfallsanlegg

Robotslokkere og vannkanoner

Robotslokkeanlegg er et meget effektivt slokkesystem, det funger fullautomatisk, eller kan enkelt styres med joystick. En helt ny metode for å ivareta brannsikkerheten med svært mange bruksmuligheter.

Fordeler:

 • Anlegget kan integreres med alle typer deteksjon – også eksisterende anlegg
 • Systemet muliggjør også styring, overvåking og support via web Interface
 • Mer fleksibilitet rundt automatiske eller manuelle funksjoner
 • Din brannmann på plass 24/7

Systemet kan knyttes til ny eller eksisterende deteksjon og er bygget opp slik at alle typer deteksjon kan benyttes. Et unikt webbasert grensesnitt muliggjør løsninger med mange forskjellige styringer som en app på tablet, telefon eller PC. Dette gjør det også enklere og rimeligere å bistå kunden skulle det oppstå et problem, fordi assistanse kan gis online.

Brann i avfall har store samfunnsmessige konsekvenser og miljøpåvirkninger, med forurensing til luft og strenge krav til oppsamling av brukt slokkevann. En robotslokker vil i en svært tidlig fase av en brann/varme/røyk reagere og føre til minimalt vannforbruk i slokkearbeidet.

Ved spesiell fare kan tilsetningsstoffer som ikke-fluorert skum eller encapsulator-agent benyttes. Disse tilsetningsstoffene er mer miljøvennlige enn tidligere produkter på markedet.

Når uhellet er ute er det robotslokkeanlegget som blir utsatt for en brann og ikke personell.Robotslokkeranlegget vil bekjempe brannen automatisk, men vil personell gripe inn kan dette gjøres på trygg avstand med mange muligheter for manuell styring.

Ønsker man å øve på manuell styring samtidig som håndtering av slokkevann er problematisk, for eksempel på scener, kan vannkanonutstyret monteres med laser. Under øvelser bruker man da kun laser som viser hvor vannstråle vil treffe i en reell brannsituasjon.

Et robotslokkeanlegg skal alltid være i kombinasjon med andre passive og aktive brannsikringstiltak. Firesafe bistår med prosjektering, mulighetsavklaringer og installasjon av komplette løsninger. Vi ivaretar også service og vedlikehold av alle anlegg og installasjoner.

Noen eksempler på bruksområder er:

 • Industri
 • Avfallsanlegg
 • Innvendige scener og konsertlokaler
 • Atrium
 • Stadioner
 • Flyhangar
 • Fasader vernet bygg og høyhus
 • Marinaer
 • Tuneller

Kort oppsummert, på alle steder man skulle ønske å ha en brannmann 24/7.

Videoer som viser noen av systemets muligheter:

Automatic Fire Suppression system – FLAMERANGER with FORCE 50

Unifire FlameRanger General Presentation