Branndokumentasjon

Firesafe utarbeider og vedlikeholder branndokumentasjon for alle typer bygg. Vi hjelper dere gjerne.

Regelbok med paragrafer

Branndokumentasjon og brannperm

HVA: Å ha dette på plass er et krav etter brannvernloven ved forskrift om brannforebygging. Eier av bygget har krav på seg til å dokumentere at paragraf 4-9 er oppfylt. Bruker av bygget har også flere krav til f.eks kontroll og vedlikehold, og at både passive og aktive tiltak er på plass og fungerer. I dag er brannvernpermen digital. Firesafe leverer dette på web med automatisk oppfølging. Vi leverer også egne oppfølgingstjenester.

HVORFOR: Det er lovpålagt. Likevel vil vi nevne at det er gunstig økonomisk å velge Firesafe til å bistå med dette. Vi har all nødvendig kompetanse in-house, og er nordens største fagmiljø på brann og brannsikkerhet. Dermed trenger du kun å forholde deg til ett kontaktpunkt.

Samordningsavtaler

HVA: Dette er en avtale mellom bruker og eier om fordeling av ansvar om brannvern.

HVORFOR: Dette er lovpålagt.

E-boks nettsider på telefon, pad og PC

Firesafe E-bok

Tilgang uansett hvor du er

Mer enn noen gang opplever vi hvor viktig det er å digitalisere og gjøre samhandling og informasjon tilgjengelig uansett hvor man jobber fra.

For deg som har oppgaver og ansvar innen brannvern i bygg så gjør Firesafe E-bok det enkelt å holde oversikt over branndokumenter, brannøvelser, egenkontroller, avvik, korrespondanse og alt som omhandler brannvern og brannsikkerhet.

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!