Brannteknisk rådgivning, prosjektering og kontroll

Vi hjelper deg med alt innen brannteknisk rådgivning fra prosjektering til driftsfasen.

Brannrådgiver bøyd over bord med branntegninger

Brannteknisk rådgivning

HVA: Et samlebegrep på alt av rådgivning som går på brannsikring av materiell og personlig sikkerhet samt miljø. Brukes ofte på allerede eksisterende bygg, men kan også være en del av planlegging av prosjekter.

HVORFOR: Målet vårt er å tilfredsstille behov for materiell og personlig sikkerhet satt av eier og/eller bruker av bygget. Vi kan også rådgi hvordan man kan tilfredsstille krav satt av myndighetene.

Brannkonsept

HVA: Brannkonsept er en del av prosjekteringen og bør løses før detaljprosjekteringen. En overordnet plan på hvordan bygget skal sikres mot brann, og hvordan man skal ivareta både materiell og personlig sikkerhet.

HVORFOR: Å ha et brannkonsept er et krav etter plan- og bygningsloven. Det er uansett fornuftig fordi det brannsikring er tverrfaglig. Dermed blir det mer økonomisk dersom man har en overordnet plan for hvordan ting skal løses.

Medarbeider som peker på branntegninger

Prosjektering og kontroll

Kontroll av brannteknisk prosjektering (UKPR)

HVA: UKPR er når en uavhengig tredjepart går gjennom og sjekker at det offentlige minimumskravet for brannsikkerhet er ivaretatt med den prosjekteringen som er gjort. Det er regulert i plan- og bygningsloven at den uavhengige aktøren innehar både formal og praktisk kompetanse. Firesafe har begge deler.

HVORFOR: For å kvalitetssikre og ivareta myndighetsrollen på alle prosjekter av en viss størrelse. Kan sammenlignes med EU-kontroll på biler.

Kontroll av brannteknisk utførelse (KUT)

HVA: Kontroll av brannteknisk utførelse er regulert av plan- og bygningsloven. Gjennom kontrollen sjekker man at det som er prosjektert faktisk er utført/installert.

HVORFOR: Kvalitetssikre og sikre at myndighetenes minimumskrav er oppfylt.

Hjelm ligger på en bunke branntegninger

Analyser, simulering og beregning

HVA: Modellering og simulering av branner gir kunnskap som kan brukes til å tilpasse og forbedre sikkerhetstiltak for å beskytte virksomheten mot brann. Vi benytter verktøy som baseres på alt fra håndberegninger til avanserte 3D CFD simuleringer.

HVORFOR: Simulering, analyser og beregninger er både økonomisk og effektivt. Etter endt simulering, kan man være trygg på at de tiltakene som er valgt er de riktige for den aktuelle virksomheten.

Risikovurderinger og analyser:

HVA: Alt fra beregninger til analyse. Vi beregner og analyserer risikoen for at ulike hendelser vil oppstå. Her ligger norsk standard for risikoanalyse (5814) til grunn.

HVORFOR: Brukes ofte til å verifisere sammenheng mellom en påkrevd funksjon eller ytelse og de faktiske forhold. Kan også brukes til å evaluere ulike tiltak.

Brannsikkerhet i byggefasen

HVA: Å ha en plan for brannsikkerheten under byggefasen er et krav etter plan- og bygningsloven. Den krever at man skal ha sikringstiltak ved byggearbeider, og brannverntiltak etter de ulike byggefasene. Dette gjelder særlig påbygg eller ombygging av eksisterende byggverk som er i bruk (typisk kjøpesentre eller hoteller).

HVORFOR: Det er lovpålagt. I tillegg er det viktig for å hindre at skade kan oppstå på personer eller eiendom.

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!

Relaterte tjenester