Risikovurdering av parkeringshus

Risikovurdering av parkeringshus

Unngå store uhell

Vi gjennomfører risiko- og konsekvensvurdering av parkeringshus både opp mot regelverket, opp mot faktisk risiko samt vurderinger av risiko, og konsekvensreduserende tiltak.

Vi hjelper til med

  • Garasjeanlegg
  • Parkeringsanlegg
  • Parkeringskjeller
  • Parkeringshus