Taktil merking

Taktil merking sørger for sikker ferdsel for alle uavhengig av funksjonsevne, og er påbudt i henhold til universell utforming.

Hva: Taktil merking er følbare sensorer som markerer endringer i banen der mennesker ferdes. Ordet taktil betyr noe som kan berøres. Hensikten med taktil merking er at synshemmede og svaksynte skal kunne ta seg trygt frem på alle steder hvor allmennheten ferdes og oppholder seg. Dette gjelder alle offentlige plasser og bygninger.

Et taktilt merket område skiller seg fra omgivelsene gjennom høydenivå, materialer og farge. På denne måten kan taktil oppmerking både oppfattes av blinde ved bruk av stokk, og oppfattes av svaksynte som bruker restsynet. Det finnes mange forskjellige måter å utforme taktil merking på.

Farefelt består av runde knotter som monteres i et fast mønster, som regel på toppen av en trapp.

Oppmerksomhetsfelt utgjøres av avlange knotter i et fast mønster, som markerer et knutepunkt. Det kan for eksempel være i bunnen av en trapp, eller foran en heis, resepsjonsskranke eller toalett.

Hvorfor: Taktil merking er et krav i henhold til universell utforming og byggteknisk forskrift. I likestillings- og diskrimineringsloven heter det at: “Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.”

I forbindelse med brannsikkerhet er taktil merking et viktig tiltak for at alle skal kunne ta seg til et trygt område, uavhengig av funksjonsevne. I forbindelse med en evakuering i tilfelle brann eller røykutvikling, gir taktil merking en ekstra sikkerhet. Taktile ledelinjer viser vei mellom ulike punkter, og taktile farefelt og trappeneser er viktige for å forhindre ulykker.

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!

Relaterte tjenester