Branntetting av gjennomføringer

Det kan være de minste hullene som skaper de store brannene. God branntetting er avhengig av godt dokumenterte produkter og riktig utførelse. Vi hjelper dere gjerne.

HVORFOR: Bygninger deles inn i brannseksjoner, og hver brannseksjon brannsikres slik at en eventuell brann kan begrenses til én seksjon over en viss tid, slik at man har tid til å evakuere bygningen. Store bygninger bør kunne stå i et brannforløp i 90 minutter, mens mindre bygninger bør kunne stå i rundt 60 minutter. Rør og kabler går gjennom brannskiller fra brannseksjon til brannseksjon, og i regelverket skal disse overgangene tettes uten at brannskillet svekkes. Brannkravet skal være ivaretatt, og dette kan gjøres med preaksepterte løsninger eller med prosjekterte løsninger.

HVA:
Preaksepterte løsninger: En preakseptert løsning er en testet løsning. Det betyr at vi har kjørt en branntest og bevist at denne løsningen holder kravet.

Prosjekterte løsninger: En prosjektert løsning er en vurdert løsning. Det vil si at vi gjør en vurdering basert på tidligere tester, og designer en løsning som vi mener holder brannkravet. Grunnen til at man velger prosjekterte løsninger er fordi det finnes utallige mulige scenarioer som kan skje, og alt kan ikke testes.

Detaljprosjektering

HVA: Tetting av den lille åpningen mellom et rør eller en ledning og veggen rundt. Grunnen til at man tetter her, er for å unngå brannspredning. Man tetter med støparmasser eller fugemasser. I enkelte tilfeller brukes isolasjon. Firesafe gjør alt fra detaljprosjektering til montering, men vi selger også spesialprodukter til dette til tredjepart.

HVORFOR: Dette er lovpålagt i henhold til plan- og bygningsloven. Vedlikehold er påkrevd etter brannloven.

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!

Relaterte tjenester