Manuelt slokkeutstyr

Det finnes mange gode produkter med forskjellig bruksområder. Vi hjelper deg til å finne det du trenger.

Branslokningsapparat

Brannslukningsapparater, brannslanger

 

HVA: Brannslukningsapparater og brannslanger er slokkeutstyr som man bruker i forbindelse med brann. Brannslanger er en installasjon som står fast i bygget, og har ubegrenset med slukkemiddel. Brannslokkingsapparater fås i forskjellige typer og plasseres ut etter behov. Pulver: kan brukes til alle typer branner. Skum: kan brukes på faste organiske materialer (tre, papir, tekstiler etc.) og væskebranner. Co2: kan brukes på væskebranner og elektriske anlegg.

 

HVORFOR: Det er generelle bestemmelser i lovverket som sier at alle byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann. Brannslokkeutstyret skal være plassert slik at effektiv slokkeinnsats kan oppnås. Slokkeutstyr skal kunne benyttes av personer i byggverket for å slokke et branntilløp i en tidlig fase. Brannslanger og håndslokkeapparater vil være egnet slokkeutstyr for de fleste branner.

Utsnitt av brannslangetrommel

Installasjon, kontroll og service

 

HVA: Installasjon av slokkeutstyr utføres etter utarbeidelse av brannkonsept som forteller om behovet for slokkeutstyr. Våre autoriserte serviceteknikere utfører faglig kontroll og inspeksjon av hele eiendommen, tilhørende installasjoner og alle typer brannslukkingsmateriell. Dette for at vår kunde kan dokumentere en forskriftsmessig oppfølging av sitt ansvar for brannvern i deres bedrift. Kontroll av brannslukningsapparatene består av å kontrollere vekt av slokkemiddelet, test av trykkindikator, utvendig kontroll av korrosjon/skader, etiketter, betjeningsmekanismer, utløpedysen, pulverets flyktighet, slokkerens slange og plombering av slokkeren. Vi sørger også for at slokkeren har kontrolletikett som viser tidspunkt, neste kontroll og hvem som har utført kontrollen. I tillegg utarbeider vi en vedlikeholdsrapport på utført arbeid til dokumentasjon for styret/eier/bruker. Ved årlig kontroll av brannslangetromler gjennomføres en funksjonstest av trommel og strålerør med vann. På lik linje med brannslukningsapparater blir det påført kontrolletikett og utarbeidelse av vedlikeholdsrapport til dokumentasjon. Service på slokkeutstyr utføres iht. gjeldende krav og intervaller som er beskrevet i NS 3910-2020 og NS EN 671-3. På skum og vannapparater utføres service hvert femte år. Pulver og co2 utføres service hvert tiende år. Trykkprøving av brannslanger skal utføres hvert femte år, det innebærer at man trykktester slangen til høyeste driftstrykk beskrevet på brannslange. Max 12 bar.

 

HVORFOR: Det er lovpålagt å utføre kontroll og service av manuelt slokkeutstyr for å forsikre seg om at utstyret er i orden, og at det oppfyller de gjeldende krav. På den måten vet du at slokkeutstyret virker og er klart til bruk, hvis og når du skulle trenge det.

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!

Relaterte tjenester