Firesafe Easy

En enklere hverdag der vi tar oss av alle lovpålagte branntekniske årskontroller. Enkelt for eier, enkelt for leietaker, og enkelt dokumentert.

Medarbeider foran brannslangetrommel

Totalavtale, en enklere hverdag

Firesafe Easy gjør hverdagen enklere for eiere og leietakere. Vi gjennomfører lovpålagt årskontroll på alle branntekniske installasjoner.

En bygning har flere branntekniske installasjoner, og om flere ulike firmaer utfører årskontroller til ulike tider på året så betyr det; flere fakturaer, flere dokumenter og flere tidspunkter å forholde seg til.

Hvis for eksempel brannalarmen sjekkes i januar og sprinkleranlegget i august, så er det ingen som kontrollerer at systemene faktisk snakker sammen.

Hvorfor velge Firesafe Easy?

Med Firesafe Easy samkjøres alle de lovpålagte årskontrollene. Du slipper å følge opp flere ulike firmaer, du får færre driftsforstyrrelser, og en enklere rapportering og fakturering. Da har du full kontroll og sparer både tid og kostnader.

Vi starter med å få en oversikt over eiendommens branntekniske installasjoner og kommer med et forslag til avtale og pris. Deretter utføres kontrollene og det opprettes dokumentasjon til eier for myndigheter, forsikring og brannvesen.

Kontroll av brannslange

Full kontroll med Easy

Enkel oppstart

Vi starter med å få en oversikt over eiendommens branntekniske installasjoner og kommer med et forslag til avtale og pris.

Enkel kontakt

Utførelse av årskontrollene blir ledet av en Firesafe-representant som også fungerer som kontaktpunkt for deg som kunde.

Enkel dokumentasjon

Etter utført kontroll sendes oppsummeringsrapport og dokumentasjon til eier for myndigheter, forsikring og brannvesen.

Branslokningsapparat

Årskontroller som inngår

/ Brannalarm
/ Nød- og ledesystemer
/ Manuelt slokkeutstyr
/ Slokkeanlegg
/ Sprinkleranlegg
/ Kjøkkenslokkeanlegg
/ Røykluker
/ Branngardiner

Andre smarte brannverntiltak
/ Brannskille, -dekke, og -dører
/ Kurs, opplæring, og øvelser
/ Eiers representant (Brannvernleder)