Firesafe Easy

En enklere hverdag med alle lovpålagte branntekniske årskontroller utført samtidig – enkelt for eier, enkelt for leietager, og enkelt å dokumentere.

Medarbeider foran brannslangetrommel

HVA: Firesafe Easy er en totalavtale som gjør hverdagen enklere for eiere og leietakere. Det innebærer at vi gjennomfører lovpålagt årskontroll på alle branntekniske installasjoner, som brannanlegg, nødlys og ledesystemer, manuelt slukkkeutstyr, røykluker, sprinkler, brannskille, branndekker og branndører, samt slukkeanlegg og branngardiner. Vi starter med å gjennomføre en enkel kartlegging av hva kunden har av branntekniske installasjoner, og kommer med et forslag til avtale og pris. Kontrollen utføres samtidig på alle installasjoner, og kunden får dokumentasjon for myndigheter og brannvesen.

HVORFOR: En bygning har gjerne flere ulike branntekniske installasjoner, og hvis man da har flere ulike firmaer som tar årskontroll på ulike tider på året, så betyr det flere fakturaer, flere dokumenter og flere tidspunkter å forholde seg til. Hvis for eksempel alarmene sjekkes i januar og sprinklene i mars så er det heller ingen som kontrollerer at systemene faktisk snakker sammen i mellomtiden. Med Firesafe Easy totalavtale slipper du å følge opp flere ulike bedrifter – du forholder deg kun til oss. Årskontrollen på alle installasjoner utføres samtidig, og du får én faktura og én rapport. Da har du full kontroll og sparer både tid og kostnader.

Kontroll av brannslange

Få kontroll og spar tid og kostnader

Enkel oppstart
Du får en enkel og uforpliktende kartlegging av eksisterende kontrollavtaler. Vi tar oss av oppsigelser av eksisterende avtaler, og garanterer prismatch.

Ett team
Du får en enklere hverdag med én kontaktperson for alle spørsmål innen brannsikring. Vi utfører alle årskontroller med felles oppstart og samarbeider tverrfaglig. Kompetente og serviceinnstilte teknikere sørger for minimale driftsforstyrrelser for leietakere via effektiv organisering av kontrollene.

Én dokumentasjon
Du får alt arbeid samlet i én faktura. All dokumentasjon kan leveres komplett i deres FDV-system – alltid ferdig utfylt og kvittert som utført. Du får også en sammenstilt rapport, der avvik presenteres med løsninger og priser.

Jetfire-test

Årskontroller som inngår

/ Brannalarm
/ Nød- og ledelys
/ Sprinkler
/ Manuelt slokkeutstyr
/ Brannskille -dekke -dører
/ Slokkeanlegg
/ Kjøkkenslokkeanlegg
/ Røykluker
/ Branngardiner
/ Førstehjelp

Make learning awesome
/ Kahoot-opplæring
/ VR-slokkeøvelser
/ Evakueringsøvelse

FDV-system
/ Firesafe E-bok