Brannfuging og fuging

Firesafe er ekpserter på all type fuging. Vi tilbyr våre tjenester over hele Norge.

Riktig fuging er viktig for å beskytte mot brannspredning og røykspredning, vann, vind, kulde, unngå kuldebroer og for å oppnå høy isolasjonsverdi

Vi utfører fuging på vinduer, dører og betongelementer og dillitasjonsfuger.

Brannfuging er en viktig del av brannsikringen i bygninger og utføres for å forsegle åpninger og fuger mellom bygningsmaterialer. Dette hindrer spredning av brann, røyk og varme, og bidrar til å beskytte liv og eiendom.

Før du starter brannfuging, er det viktig å forstå bygningens spesifikke krav og brannsikringsstandarder. Dette inkluderer å identifisere hvilke områder som trenger brannfuging, hvilke typer fuger som skal brukes, og brannmotstanden som kreves for materialene.

Valg av riktig brannsikre fugemateriale. Det finnes forskjellige typer. Valget avhenger av bygningens behov og de aktuelle brannsikketskravene.