Branntegning

Medarbeider som peker på branntegninger

Branntegning

Med en oppdatert branntegning har du full oversikt over alle branntekniske forhold til enhver tid.

Kontakt oss

Det er eiers ansvar å sørge for at brannsikkerheten er i henhold til gjeldende regelverk. Med dette ansvaret er eieren også forpliktet til å sikre, vedlikeholde og kontrollere bygget og bruken av den – slik at brannsikkerheten ikke ødelegges.

Dersom du er leietaker, er det eiers ansvar delegere bort slike oppgaver, slik at han eller hun kan dokumentere at brannsikkerheten er ivaretatt og tilfredsstillende. Ditt ansvar som leietaker er å si ifra dersom det skulle skje en feil eller du oppdager mangler på brannsikkerheten.

Hva er en branntegning?

En branntegning er en tegning som gir oversikt over alle branntekniske forhold i og omkring et byggverk. Branntegningen er en del av den helhetlige branndokumentasjonen og er et viktig verktøy når huseier og/eller brannvernleder skal foreta det kontinuerlige brannvernarbeidet. Tegningene skal vise den eksisterende situasjonen og må derfor oppdateres jevnlig.

brannprosjektering

Både Brann- og eksplosjonslovgivningen og Plan- og bygningslovgivningen stiller krav til en tydelig branntegning og orienteringsplan. I all hovedsak skal man ha branndokumentasjon for alle brannobjekter. Dersom du har et særskilt brannobjekt, vil kravene være noe strengere.

Branntegninger er pålagt av myndighetene og bør utarbeides som en del av FDV-dokumentasjonen ved ferdigstillelsen av et bygg. Branntegningen skal være lett tilgjengelig for eiers representant for brannvern og kunne fremvises ved tilsyn.

Hva skal en branntegning inneholde?

 • Brannseksjonering
 • Branncelleinndeling
 • Brannklasse og slagretning på dører
 • Rømningsveier
 • Slokkeutstyr og slokkeanlegg
 • Markeringslys
 • Detektorer og manuelle meldere
 • Brannsentral
 • Dekningsområde og plassering av sentraler for stasjonære slokkeanlegg
 • Stigeledninger
 • Plassering av røykventilasjon
 • Høyrisikoområder med beskrivende tekst

brannrådgiver

Brannteknisk analyse

En brannteknisk analyse, eller tilstandsvurdering, kartlegger sikkerheten i bygninger og brukes som grunnlag for utbedring av branntekniske avvik.

Du bør gjennomføre en tilstandsvurdering av bygget dersom:

 • Bygget er oppført før 1985 og eier ikke har full oversikt over det branntekniske brannsikkerhetsnivået i bygget.
 • Det er skjedd endringer i eierforhold.
 • Det ikke foreligger branntekniske tegninger, ferdigattester eller midlertidig brukstillatelser.
 • Det er skjedd vesentlige ombygginger (søknadspliktige eller ikke) over flere år og særlig etter 1997.
 • Leieforholdene har endret seg over flere år.
 • Bygget skal selges.
 • Bygget skal brukes midlertidig.

Ved hjelp av en tilstandsanalyse kan man beskrive den branntekniske tilstanden i bygningen og sjekke disse opp mot krav i forhold til Forskrift om brannforebygging (FOB) og Teknisk forskrift med veiledning.

Tilstandsanalysen vil også inneholde et forslag til en handlingsplan dersom det avdekkes feil eller mangler. Her vil du få et løsningsforslag i prioritert rekkefølge med tilhørende budsjettpriser. Eventuelle branntekniske mangler angis på befaringstegningene som et vedlegg til tilstandsanalysen, og du kan om ønskelig få en digital branntegning utarbeidet i Autocad.

Kontakt oss

Firesafe

Få hjelp av Firesafes tegneavdelinger

Firesafe er en totalleverandør innen brannsikkerhet. Dersom du har behov for en branntegning, kan du få hjelp fra en av våre tegneavdelinger. Vi tegner også rømningsplaner, orienteringsplaner (O-planer), plantegninger samt areal- og leietakertegninger.

Med en branntegning fra Firesafe får du:

 • Enkel tilgang til nye og originale byggesakstegninger som benyttes til tilstandsvurdering i bygget.
 • Oppdatert alle endringer som er gjort i bygget – enten i den nye eller den gamle branntegningen.
 • Sammen med en tilstandsvurdering en helhetlig oversikt over byggets tilstand.
 • Forenklet muligheten til å oppgradere boligen.

Vi bistår deg mer enn gjerne med både nye tegninger og med revidering av eksisterende branntegninger. Tegningene fås i ulike filtyper, med dwg-filer og pdf-filer som de vanligste løsningene. Dersom det er ønskelig kan branntegninge også leveres i papirformat.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende befaring!

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!