Kurs

Å ivareta brannsikkerheten godt nok krever kunnskap. Våre kurs gjør at du kan føle deg trygg på at du er rustet til å utføre dine oppgaver, enten som eier, bruker, håndverker eller annet. Kursene blir holdt av dyktige og erfarne kursledere, og er et viktig forum for faglig oppdatering og økt kompetanse innen brannsikkerhet.

Har du spørsmål om kurs eller opplæring? Kontakt oss på kurs@firesafe.no eller ring 22 72 20 20

Kommende kursdatoer

Våre kurstilbud