Brann- og slokkeøvelse

Slokkeapparat spyler brann i et kar fra slokkeøvelse

Brann- og Slokkeøvelse

En slokkeøvelse gir ekstra trygghet i hverdagen, både for bedriftsledelsen og den enkelte medarbeider.
Det er essensielt at brukere av alle bygg kan gjøre seg kjent med og forstå hvordan for eksempel en brannslokker fungerer og skal brukes.

 

Målgruppe:
Kurset passer både for bedrifter og for beboere i borettslag og sameier.

 

Mål:
Brukeren skal etter endt kurs inneha tilfredsstillende kunnskap til å stoppe et branntilløp i tidlig fase med de vangligste slokkemidlene, og ha tilegnet seg forutsetninger for å bedre vurdere risikoen og påfølgende handlinger.

 

Kursinnhold:
Kurset gir deg kunnskap om egne muligheter og begrensninger ved branntilløp. Du tilegner deg ferdigheter i bruk av håndslokkeapparater

 

Varighet:
1-2 timer

 

Priser:
950 kr per stk.
8900 kr hos bedrift (Maks 16 deltakere)

For øvelser hos bedrift, send mail til kurs@firesafe.no.

Kommende slokkeøvelser