Brann- og slokkeøvelse

Slokkeapparat spyler brann i et kar fra slokkeøvelse

Lær å slokke brann

Velkommen til vårt kurs i praktisk brannslukking, utviklet for å gi ansatte og faste brukere av bygg nødvendige ferdigheter for å handle raskt og effektivt i brannsituasjoner. Denne øvelsen gir deg omfattende opplæring i brannsikkerhet, slokketeknikker og bruk av brannslukkingsapparater, og sikrer dokumentasjon på at du har fullført opplæringen.

Hvorfor skal du gjennomføre kurs i praktisk brannslukking?
Lovgivningen krever dokumentert opplæring i brannsikkerhet for alle faste brukere av bygg, tilpasset byggets risikovurdering. Den største verdien av praktisk brannslukkeopplæring ligger imidlertid i dens potensial til å forebygge skade på liv, helse og eiendom. Kunnskap og ferdigheter innen riktig håndtering av en brannsituasjon kan utgjøre forskjellen i en nødsituasjon.

Hvem skal gjennomføre kurs i praktisk brannslukking?
Kurset er rettet mot alle som regelmessig befinner seg i bygningsfasiliteter, inkludert leietakere, ansatte og andre faste brukere. Det er sterkt anbefalt for alle arbeidsplasser for å sikre at alle er forberedt på en brannsituasjon.

Medarbeider i brannuniform som bruker et slokkeapparat

Innhold i kurset:

I kurset vil følgende temaer bli dekket:

 • Generell brannteori og risikovurdering: en grunnleggende gjennomgang av brannteori og risiko
 • Slokkemidler: hvilke midler skal vi bruke, og hvordan oppfører de seg i møte med brann?
 • Slokketeknikker: hvordan skal vi bruke slokkemidlene i praksis?
 • Brannslukkingsmetoder: detaljert opplæring i bruk av forskjellige typer brannslukkingsapparater og teknikker.
 • Spørsmål og svar: åpen sesjon for deltakernes spørsmål.

Mål med kurset:
Målet med vårt kurs i praktisk brannslukking er å gjøre deg i stand til å handle besluttsomt og effektivt i tilfelle brann. Du vil lære å raskt identifisere brannrisiko, bruke brannslukkingsutstyr korrekt, alt med mål om å beskytte liv, helse og eiendom.

Kurspåmelding

Kurspåmelding

Instruktørledet på din lokasjon med VR

Kurspåmelding

Instruktørledet på din lokasjon

Kurspåmelding

Instruktørledet på Lørenskog

Klikk inn for å se oppsatte datoer

Flere måter å gjennomføre på

I tillegg til de tradisjonelle metodene, introduserer vi nå VR-basert opplæring som en banebrytende måte å oppleve brannslukkeopplæring på. Vi tilbyr slokkeøvelse på følgende måter:

 • Praktisk slokkeøvelse med slokkemidler
 • VR-slokkeøvelse

Enten du foretrekker instruktørledede kurs på på en av våre lokasjoner, hos din bedrift – med ekte slokkemidler eller i virtual reality har vi løsningen som passer for deg og dine ansatte. Våre tilpasningsmuligheter sikrer at innholdet er relevant og direkte anvendelig for din spesifikke arbeidsplass. Det grunnleggende innholdet i kurset er det samme, uavhengig av hvilken variant du velger, men våre instruktører vil alltid tilpasse kurset noe etter ditt behov. Dersom du har problemstillinger du mener det er viktig at gjennomgås, så gjør vi selvfølgelig det!

Varme arbeider praktisk øvelse:
Våre instruktører er godkjente hos brannvernforeningen for utførselse av slokkeøvelser i forbindelse med Varme arbeider-sertifiseringen. VR-slokkeøvelsen er også godkjent hos Brannvernforeningen som alternativ til praktisk slokkeøvelse.

VR-slokkeøvelse

Hvorfor VR?
VR er både gøy, tidseffektivt og gunstig for miljøet. Dessuten byr det på repetisjon. En av de største fordelene med VR-slokkeøvelse er evnen til å tilby praktisk trening uten risiko for skade på personer eller eiendom. Dette eliminerer potensielle farer forbundet med tradisjonell brannslukkingstrening, som involverer ekte ild og slokkemidler.

Innhold i VR-Brannslokkekurs:
Vår slokkeøvelse i VR er designet for å være så realistisk som mulig, med både slokkemidler og scenarioer som ligger tett inntil virkeligheten. Gjennom bruk av VR-teknologi, kan deltakerne oppleve brannscenarioer som føles virkelige, hvor de kan lære og øve på bruk av forskjellige slokkemidler uten reell risiko. Kurset er strukturert for å maksimere læringseffekten gjennom visuell og praktisk interaksjon.

Vår VR-slokkeøvelse passer for alle som ønsker å øve på brannslokking i en trygg og kontrollert setting. Dette inkluderer bedrifter, skoler, hotell, sykehus og andre virksomheter som er pålagt å gjennomføre brannvernopplæring.

Kurset er delt opp slik:

 • Enkel slokketeori fra instruktør
 • Gjennomføring av kurset i relevant scenario
 • Repetisjon
 • Rapportering

Scenario:
Alle branner starter i det små og kan, med riktig innsats, slukkes før den blir stor. Ingen branner er helt like, og både flammer og røyk oppfører seg forskjellig avhengig av hva som brenner og i hvilket miljø brannen befinner seg.

I vår slokkeøvelse kan deltakerne trene på realistiske brannscenarier som blant annet:

 • Brann i frityr og kjele
 • Bilbrann og brann i bensinpumpe
 • Brann i pute og seng
 • Batteribrann
 • Brann i PC, kaffe- og kopimaskin
 • ..og mye mer!

Vi kan sette sammen hundrevis av scenarier og har garantert noe som passer din situasjon.

Miljø:
Med vår VR-løsning, får deltakerne prøvd seg på forskjellige typer branner i ulike miljøer. Vi har spesifikke miljøer som blant annet:

 • Industri
 • Sykehus
 • Lager
 • Skole
 • Bensinstasjon
 • Kontor
 • ..og mye mer!

Slokkemidler:
Vi benytter et 6kg slokkeapparat som gjør det realistisk å slukke brann i VR-miljøet. Lær hvordan du bruker forskjellige slokkere, og hvordan ulike branner reagerer på ulike slokkemidler. Deltakere kan velge mellom 5 forskjellige slokkere, og se hvordan ulike branner reagerer på ulike slokkemidler.

 • CO2
 • Skum
 • Pulver
 • Vann
 • Frityr

Takket være VR-teknologien er tilgang til kurset umiddelbart etter registrering. Deltakerne logger inn via en sikker plattform og starter opplæringen ved å ta på VR-brillene. Hele opplevelsen er guidet av en virtuell instruktør, som gir forklaringer og veiledning gjennom hele kurset.

Varighet:
Total varighet for VR-opplæringen er 1-2 timer, med ca. 5-10 minutter praktisk trening per deltaker.

Pris:
Fra kr 10 900 pr. øvelse

Rapportering:
Etter fullført kurs mottar bedriftsledere detaljerte rapporter som viser deltakernes fremgang, suksess i slokkeøvelsene, valg av slokkemidler, tidsbruk, og andre relevante data. Dette gir verdifull innsikt i ansattes beredskapsnivå og områder som kan trenge ytterligere forbedring.

Fordeler med VR-Brannslokkekurs:

 • Gøy og engasjerende: tilbyr en unik, engasjerende måte å lære brannsikkerhet på.
 • Risikofritt: muliggjør praktisk trening i trygge, kontrollerte virtuelle miljøer.
 • Tilgjengelighet: kan gjennomføres hvor som helst, uavhengig av vær – det eneste vi trenger er et åpent rom.
 • Miljøvennlig: ingen utslipp av slokkemidler eller produksjon av røyk.
 • Dokumentasjon: oppfyller myndighetenes krav til dokumentert brannopplæring, samtidig som det gir dyptgående innsikt i deltakernes prestasjoner.

Ved å velge VR-basert brannslokkekurs, sikrer bedriften ikke bare at de oppfyller lovpålagte krav til brannopplæring, men også at de ansatte får tilgang til banebrytende opplæringsteknologi som forbereder dem på å håndtere brannsituasjoner på en effektiv og sikker måte.

Varme arbeider praktisk øvelse:
Vår VR-slokkeøvelse er godkjent hos Brannvernforeningen som alternativ til praktisk slokkeøvelse, som del av Varme arbeider-sertifiseringen.

Instruktørledet praktisk slokkeøvelse

Hvorfor instruktørledet slokkekurs med ekte slokkemidler?

Instruktørledede slokkekurs gir en unik mulighet til å lære brannslokking med ekte slokkemidler under trygge og kontrollerte forhold. Dette sikrer at deltakerne får praktisk erfaring med å håndtere ulike slokkeapparater, noe som er avgjørende for å kunne reagere raskt og effektivt i en reell brannsituasjon. Ved å benytte miljøvennlige slokkemidler, sørger vi også for at opplæringen er bærekraftig og ansvarlig.

Innhold i slokkekurs:
Kurset kombinerer teoretisk kunnskap med praktiske øvelser for å gi en helhetlig forståelse av brannsikkerhet. Deltakerne lærer om:

 • Teori: viktigheten av brannsikkerhet, ulike typer branner og hvordan de kan forebygges. Instruktør snakker også litt om vurdering av risiko.
 • Praktisk slokkeøvelse: aktiv bruk av håndslokkeapparater på ekte ild i slokkehenger eller slokkekar, med bruk av miljøvennlige slokkemidler som vann, skum og CO2.
 • Evaluering: hva lærte vi? Hvor kan vi bli bedre?

Kurset avholdes enten på egnet lokasjon hos bedriften eller på en av våre lokasjoner i Norge. Det ledes av erfarne instruktører fra Firesafe Academy, som har omfattende kunnskap og erfaring med brannsikkerhet. Vår tilnærming er fleksibel, og vi tilpasser oss til hver enkelt kundes behov og forutsetninger for å sikre mest mulig relevant opplæring.

Varighet:
Varigheten på de praktiske slokkeøvelsene er designet for å være effektive, med 5-10 minutter per deltaker. Dette sikrer at alle får nødvendig trening uten å kreve store deler av arbeidsdagen, noe som gjør kurset ideelt for travle arbeidsplasser.

Pris:
Fra kr 11 500,- pr. øvelse

Rapportering:
Etter kursets fullføring vil det bli utarbeidet en detaljert rapport som gir en oversikt over hvem som har gjennomført kurset,og hva de lærte. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring av brannsikkerhetsrutinene på arbeidsplassen.

Fordeler med instruktørledet slokkekurs:

 • Praktisk erfaring: direkte erfaring med ekte ild og slokkemidler forbereder deltakerne på reelle brannsituasjoner.
 • Miljøvennlig: bruk av miljøvennlige slokkemidler reduserer miljøfotavtrykket.
 • Tilpasset opplæring: fleksibiliteten til å tilpasse kursinnhold og -lokasjon til kundens spesifikke behov.
 • Engasjerende læring: interaktivitet og praktisk trening øker engasjementet og kunnskapsretensjonen.
 • Umiddelbar tilbakemelding: personlig feedback fra instruktører forbedrer læringen og selvtilliten.
 • Sikkerhetsinvestering: øker sikkerheten på arbeidsplassen og oppfyller myndighetenes krav til brannopplæring.

Ved å velge et instruktørledet slokkekurs, sikrer bedrifter ikke bare at de oppfyller juridiske krav, men de investerer også i sine ansattes sikkerhet og forberedelse på brannsituasjoner, samtidig som de støtter bærekraftige praksiser.

Kombinér med andre kurs:
Våre instruktører kombinerer gjerne brannvernkurs med førstehjelp og evakueringsøvelse

Dokumentasjon:

Oppfyller juridiske krav til opplæring og dokumentasjon, samtidig som det gir en detaljert oversikt over opplæringsresultatene.

Ved å velge et instruktørledet brannvernkurs, investerer bedriften i en dyptgående og engasjerende læringsopplevelse som ikke bare møter lovpålagte krav, men også bidrar til en tryggere og mer informert arbeidsplass.