Behandling av bærende konstruksjoner

Firesafe har løsninger for alle typer bærende konstruksjoner. Vi hjelper dere gjerne.

Testblokk av isolert stål

Stål

HVA: Ved bærekonstruksjoner av stål er det R-kravet (bærekravet) som gjelder. Stålet må beskyttes for at en bærekonstruksjon skal kunne holde i en brann over en viss tid. Når stålet blir skjult i en bærevegg eller et dekke så brukes ofte steinull (isolasjon) som beskyttelse, mens på synlige søyler/bjelker så brukes som regel brannmaling.

HVORFOR: Stål mister styrken lenge før det smelter, og ved 500 grader er styrken til stålet cirka halvert. Steinull isolerer og brannmalingen lager et beskyttende lag på stålet, begge deler hjelper med å holde temperaturen til stålet nede, slik at det beholder styrken over lengre tid i et brannforløp.

Betong

HVA: Betong tåler brann ganske bra, men betong armeres med stål for å forsterkes. Siden stålet kan miste styrken i brann, er det også stålet som må beskyttes. Da ser man på om armeringen i betongen er godt beskyttet eller ikke. Det kan da beskyttes med steinull, brannmaling eller plater.

HVORFOR: Ved rehabiliteringer av bygninger med gammel betongstruktur er det ofte stålstrukturen som trenger oppgradering, siden kravene og bruken gjerne blir endret.

Utføring av brannbeskyttelse av stål

Tre

HVA: Tre er et brennbart materiale, men brannhemmende maling eller impregnering kan forbedre brannmotstanden til treoverflater og gjøre den mindre brennbar.

HVORFOR: Overflatekravet (Reaction to fire) kan bedres ved hjelp av brannmaling eller impregneringer. Brannmaling også kan bedre bærekravet (R-kravet) siden innbrenningen i treverket reduseres.

Detaljprosjektering

HVA: Behandling av bærende konstruksjoner gjøres for å oppnå en gitt brannklasse. Det kan dreie seg om påføring av brannhemmende maling og/eller isolasjon.

HVORFOR: Dette gjøres for å tilfredsstille de krav loven har til brannsikkerhet.

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!

Relaterte tjenester