Brannbeskyttelse av stål

Utføring av brannbeskyttelse av stål

Stål må beskyttes for å ikke miste bæreevnen ved brann

I de fleste bygg i dag benyttes stålkonstruksjoner som en del av bæresystemet, og stål må brannbeskyttes.

En stålkonstruksjon som utsettes for brann vil få en temperaturstigning og den bærende evnen reduseres kraftig.
Derfor må stål brannbeskyttes i de aller fleste bygg.

Viktig: Er det beregnet plass for den aktuelle brannbeskyttelse? Og er det spesielle estetiske krav til brannbeskyttelsen?

Løsningene som benyttes avhenger av brannmotstand og andre funksjonskrav. Materialene og løsningene må være testet og godkjent for dette formålet. Firesafe har løsninger for alle formål med brannhemmende maling, myke plater, harde plater eller elementløsninger for innkledning.

Løsninger

 • Myke plater
 • Harde plater
 • Maling
 • Prefabrikerte elementer

Planlegg for en optimal brannbeskyttelse

 • Brannmotstand
 • Type konstruksjoner (tykke vs tynne profiler)
 • Synlige konstruksjoner = krav til overflate
 • Skjulte konstruksjoner = plass til brannbeskyttelse
 • Koordinering av framdrift mot andre fag

Anvendelse

 • Varierer i forhold til bruksområde
 • Produkter og løsninger må velges ut fra hvor i bygget konstruksjonene finnes
 • Det må tas hensyn til klimatiske og mekaniske forhold