Godkjenninger og sertifiseringer

Firesafe AS har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven innen følgende områder:

FunksjonFagområdeTiltaksklasse
Ansvarlig søkerFor alle typer tiltakTiltaksklasse 2
ProsjekterendeBrannkonseptTiltaksklasse 3
ProsjekterendeSlukkeinstallasjonerTiltaksklasse 3
ProsjekterendeBrannalarmanleggTiltaksklasse 3
ProsjekterendeLedesystemTiltaksklasse 3
UtførendeInstallasjon av brannalarmanleggTiltaksklasse 3
UtførendeInstallasjon av ledesystemTiltaksklasse 3
UtførendeSlukkeinstallasjonerTiltaksklasse 3
Uavhengig kontrollerendeBrannsikkerhetTiltaksklasse 3

Lenke til Direktoratet for byggkvalitets sentralt godkjente foretak, Firesafe AS

 • Firesafe erklærer ansvarsrett for prosjektering og utførende av Bygningsmessig brannsikring, tiltaksklasse 3 (sentral godkjenning for dette fagområdet finnes ikke)
 • FG-750 og FG-760 autorisasjon for prosjektering, installasjon, og service av brannalarm.
  FG-910 autorisasjon for slokkesystemer
  FG godkjent personell iht FG-900 for prosjektering, kontroll , utførelse og vedlikehold.
  Lenke til Firesafe på fgkontroll.no
 • Firesafe er registrert som kompetent virksomhet for vedlikehold av håndslokkere og brannslangetromler.
 • Firesafe er medlem i Brannfaglig Fellesorganisasjon og Brannteknisk Forening.
 • Firesafe er tilknyttet Utilities NCE (tidl Sellihca), JQS, StartBANK og TransQ som kvalifikasjonsordning og leverandørregister.

Firesafe er sertifisert i henhold til miljøstandard ISO 14001:2004. Vi har identifisert de vesentlige miljøaspektene i vår organisasjon, som er:

 • Avfallsbehandling; sortering, innlevering og gjenvinning
 • Transport av mennesker, varer og produkter
 • Produktsubstitusjon
 • Utslipp til luft og jord; på verksteder og i forbindelse med slukkeøvelser

Firesafe er også medlem av Grønt Punkt. Dette innebærer at vi betaler vederlag for emballasjen som følger varene våre. Vederlaget skal dekke innsamling og gjenvinning av emballasjen.

Firesafe Energy Marine og Offshore sertifikater/godkjenninger

MED D-Certificate: