Godkjenninger og sertifiseringer

Firesafe AS har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven innen følgende områder:

FunksjonFagområdeTiltaksklasse
Ansvarlig søkerFor alle typer tiltakTiltaksklasse 2
ProsjekterendeBrannkonseptTiltaksklasse 3
ProsjekterendeSlukkeinstallasjonerTiltaksklasse 3
ProsjekterendeBrannalarmanleggTiltaksklasse 3
ProsjekterendeLedesystemTiltaksklasse 3
UtførendeInstallasjon av brannalarmanleggTiltaksklasse 3
UtførendeInstallasjon av ledesystemTiltaksklasse 3
UtførendeSlukkeinstallasjonerTiltaksklasse 3
Uavhengig kontrollerendeBrannsikkerhetTiltaksklasse 3

Lenke til Direktoratet for byggkvalitets sentralt godkjente foretak, Firesafe AS

 • Firesafe erklærer ansvarsrett for prosjektering og utførende av Bygningsmessig brannsikring, tiltaksklasse 3 (sentral godkjenning for dette fagområdet finnes ikke)
 • FG-750 og FG-760 autorisasjon for prosjektering, installasjon, og service av brannalarm.
  FG-910 autorisasjon for slokkesystemer
  FG godkjent personell iht FG-900 for prosjektering, kontroll, utførelse og vedlikehold.
  Lenke til Firesafe på fgkontroll.no
 • Firesafe er registrert som kompetent virksomhet for vedlikehold av håndslokkere og brannslangetromler.
 • Firesafe er medlem i Brannfaglig Fellesorganisasjon og Brannteknisk Forening.
 • Firesafe er tilknyttet Achilles / Magnet JQS, Global Energy, StartBANK og Achilles Network som kvalifikasjonsordning og leverandørregister.
 • Firesafe er sertifisert i henhold til miljøstandard ISO 14001:2004.
 • Firesafe er medlem av Grønt Punkt.

Firesafe Energy Marine og Offshore sertifikater/godkjenninger

MED D-Certificate: