Røykventilasjon

Røykventilasjon er et ventilasjonssystem som kan installeres i boliger og næringsbygg. Med røykavtrekk vil røyken føres ut i fri luft, slik at mengden røyk inne i bygningen vil reduseres betraktelig. Vi hjelper dere å finne riktig løsning.

Montering av røykluker

Installasjon

HVA: Røykventilasjon benyttes for å få røyken ut av bygninger. Ved å åpne røykluker under en brann slipper man ut giftige branngasser. Samtidig kjøler man ned branngassene slik at det ikke blir overtenning i bygget.

HVORFOR: Det blir lettere å evakuere bygget, og lettere for brannvesenet å jobbe med slukking. Dette kan igjen spare både liv, helse og materielle verdier.

Kontroll og service

HVA: Årlig sjekk og kontroll for å sikre at alle komponenter fungerer som de skal.

HVORFOR: Det er krav om årlig kontroll av branntekniske installasjoner der det skal vises frem kontrollavtale og kontrollrapporter. Det er krav om at utøver av slik kontroll skal kunne dokumentere god systemkunnskap til anleggene, og ha god tilgang til reservedeler.

Lovdata

Alle branntekniske installasjoner er underlagt en lovpålagt årlig kontroll FOB§

Eier og virksomhet/bruker er ansvarlig for periodiske kontroll-, ettersyns- og vedlikeholdsrutiner iht Forskrift om brannforebygging, Internkontrollforskriften samt i objektenes interne brannvernrutiner. Firesafe vil, iht denne avtales omfang, sørge for at det gjennomføres periodisk kontroll og/eller ettersyn og/eller vedlikehold av objektenes brannsikkerhet iht Forskrift om brannforebygging (1.1.2016).

Kontroll utføres i henhold til HO-3/2000 og NS-EN 12101-2

Hva Kontrollerer vi?

 • Røykluker, fasadeluker/vinduer med tilhørende styring
 • Branngardiner og brannporter med tilhørende styring
 • Tannstags automatikk med tilhørende styring
 • Trykksettingsanlegg med tilhørende styring
 • Avtrekksanlegg med tilhørende styring

Hva utføres på kontroll?

 • Kontroll av gjeldende anlegg
 • Måle ut styresentraler
 • Test og funksjonsprøving av anlegg
 • Bytte av batteribackup
 • Kjøring og dokumentasjon
 • Tilbud på utbedring av eventuelle avvik

Relaterte tjenester