Røykventilasjon

Røykventilasjon er et ventilasjonssystem som kan installeres i boliger og næringsbygg. Med røykavtrekk vil røyken føres ut i fri luft, slik at mengden røyk inne i bygningen vil reduseres betraktelig. Vi hjelper dere å finne riktig løsning.

Montering av røykluker

Installasjon

HVA: Røykventilasjon benyttes for å få røyken ut av bygninger. Ved å åpne røykluker under en brann slipper man ut giftige branngasser. Samtidig kjøler man ned branngassene slik at det ikke blir overtenning i bygget.

HVORFOR: Det blir lettere å evakuere bygget, og lettere for brannvesenet å jobbe med slukking. Dette kan igjen spare både liv, helse og materielle verdier.

Kontroll og service

HVA: Årlig sjekk og kontroll for å sikre at alle komponenter fungerer som de skal.

HVORFOR: Det er krav om årlig kontroll av branntekniske installasjoner der det skal vises frem kontrollavtale og kontrollrapporter. Det er krav om at utøver av slik kontroll skal kunne dokumentere god systemkunnskap til anleggene, og ha god tilgang til reservedeler.

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!