Om Firesafe

Vår visjon: Firesafe bidrar til å redde liv og verdier gjennom vårt arbeid for et tryggere og mer brannsikkert samfunn.

Historien om Firesafe

Firesafe er totalleverandør innen brannsikring

Click here for english version.

Firesafe ble etablert i 1981, som en avdeling i selskapet Protan. Hovedproduktet og tjenestene var branntetting av gjennomføringer. I løpet av 1980-tallet kom de første byggene med bærekonstruksjoner i stål, og brannbeskyttelse av stål ble et nytt satsingsområde. I 1987 startet Firesafe opp i Århus i Danmark og senere i København.

I 1990 ble Protan kjøpt opp av Norsk Hydro, og Protan Brannsikring skiftet navn til Firesafe AS og ble en del av Hydro Care. I 1991 ble Forebyggendeforskriften (FOBTOB) vedtatt. Den definerte eiers ansvar for brannsikkerheten i et bygg på en tydelig måte. Firesafe opprettet en rådgivningsavdeling for å møte det økte behovet for brannteknisk rådgivning til bygningseiere.

I 1993 bestemte Norsk Hydro seg for å fokusere på sine kjerneområder, og Firesafe ble solgt til ledelsen i selskapet og Moelsa Industrier, den tidligere hovedeieren i Protan AS som var eiet av familien Ameln. Årene frem mot 2000 var preget av sterk vekst i byggeaktiviteten i Norge, og Firesafe hadde en positiv utvikling både i omsetning og lønnsomhet. I 1998 økte Moelsa Industrier sin eierandel til 85 % i Firesafe.

I 2004 kjøpte Firesafe opp GPG Fire Systems i Sverige. GPG var produsent av GPG branntettemasse og hadde vært Firesafes hovedleverandør av dette produktet siden midten av 1980-tallet. GPG hadde også utførende avdelinger i Stockholm og Lund som nå er avdelinger i selskapet Firesafe Sverige AB.

På slutten av 2004 ble Firesafe et 100 % eiet datterselskap av Moelsa Industrier, og Morten Ameln tok samtidig over som adm. direktør i Firesafe AS. Dette ble begynnelsen på en sterk vekstperiode for Firesafe. Firesafe er i dag markedsleder i Norden innen sine områder. I 2010 kjøpte Morten Ameln ut Firesafe fra Moelsa Industrier og var fram til juni 2022 eneeier i selskapet. Høsten 2017 ble Kidden Sweden AB (nå Firesafe Sverige AB) og Kidde Finland OY (nå Firesafe Finland OY) en del av Firesafe konsernet. FSN Capital kjøpte juni 2022 majoriteten av aksjene i Firesafe.

Med FSN Capital med som ny aktiv hovedeier vil Firesafe være posisjonert for fremtidig utvikling av konsernet både gjennom organisk vekst og ytterligere oppkjøp.

Firesafe fremstår i dag som en totalleverandør innen brannsikring med tjenester innen brannteknisk rådgiving, utførelse, installasjon, kontroll, service og salg av spesialprodukter innen brann. Firesafe konsernet omsetter for om lag 1,3 mrd NOK og har  1000 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland. De siste årene har selskapet kjøpt flere bedrifter som har tilført nye markeder og kompetanse.

Det er utviklet egne patenterte løsninger innen markedsområdene tunnel og offshore/marine.

Firesafe har ambisjoner om ytterligere vekst i Norden gjennom oppkjøp og intern utvikling. Selskapet har en tydelig visjon om å bidra til et tryggere samfunn.

Branslokningsapparat

Forretningsidé

Firesafe sin forretningsidé er å være en totalleverandør innen brannsikring.

  • Vi tilbyr rådgivning, utførelse, kontroll og salg av produkter og skal kunne ivareta alle behov som oppdragsgiver har for brannsikringstjenester.
  • Vi skal være totalleverandøren av brannsikringstjenester og utstyr for nybygg og etablerte bygg.
  • Vi skal kunne ivareta våre kunders ansvar for brannsikkerheten på en god måte og gjøre deres hverdag enklere.
  • Vi skal finne gode, praktiske løsninger innenfor de rammebetingelsene som gjelder.
  • Vi skal være imøtekommende og serviceinnstilte overfor våre kunder og omgivelser.
  • Vi skal ha tilstrekkelige ressurser til å satse i nye markeder, produktutvikling, investeringer og oppkjøp.
  • Vi skal ha økonomisk soliditet til å sikre bedriften i vanskelige tider.
  • Vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere Firesafes forurensning av luft, jord og vann til et lavest mulig nivå i tråd med Firesafes miljøpolitikk

Verdier

ProfesjonelleKompetenteEngasjerte
Vi skal opptre ryddig og korrekt i forhold til kunder og andre forbindelser og vise respekt for andres fagkompetanse. Vi holder det vi lover og tar ansvar for jobben vi utfører. Vårt arbeid skal dokumenteres og være sporbart.Vi skal ha kunnskap, erfaring, vilje og evne til å gjøre en god jobb for våre kunder. Vi skal være et ledende kunnskapssenter i brannsikring og til enhver tid søke å styrke og utvikle vår kompetanse. Vi deler vår kunnskap med andre.Vi skal vise kunder, leverandører, myndigheter og andre forbindelser at vår kunnskap og erfaring er viktig. Vårt arbeid redder liv og verdier. Ved å yte vårt beste skaper vi trygghet og varige verdier for ansatte, kunder, eiere og samfunnet for øvrig.

Presentasjonsvideo