Nødlys og ledesystemer

Nødlys skal sørge for kraftforsyning til nødlysarmaturer når det oppstår svikt i den normale spenningstilførselen. Et ledesystem forteller klart og tydelig hvor du skal rømme ved brann. Vi hjelper dere gjerne.

Prosjektering

HVA: Plasseringen av nødlys og ledesystemer avhenger av en rekke faktorer som man tar stilling til ved prosjektering. Prosjektering innebærer at man beregner omfanget av arbeidet og utarbeidelse av prosjekteringsunderlag. Dette gjøres med henvisninger til lover, forskrifter og normer, samt tilhørende tegninger. Elektriske nødlysanlegg prosjekteres etter NS 1838/Arbeidsplassforskriften, etterlysende ledesystemer prosjekteres etter NS 3926.

HVORFOR: Flukt- og rømningsveier i byggverk bør være godt merket og opplyst slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Prosjektering må utføres for å sikre at det planlagte arbeidet gjennomføres etter gjeldende lov og forskrift.

Installering

HVA: Installering av nødlys og ledesystemer innebærer fast montering av kabelanlegg og komponenter.

HVORFOR: Installasjon av nødlys og ledesystemer må utføres for å kunne sørge for sikker rømning i byggverk.

Regelbok med paragrafer

Kontroll

HVA: Kontroll skal avklare om installerte systemer oppfyller kravene til tilfredsstillende rømningssikkerhet for byggverket.

HVORFOR: En kontroll avklarer om installasjonen er utført i henhold til: -Kravdokumenter

  • Brannkonsept, forutsetninger og begrensninger
  • Prosjekteringsbeskrivelser
  • Monteringsanvisninger/leverandørens anvisninger eller tilsvarende
  • Bruken av brannobjektet

Service

HVA: Service er vedlikehold og påkrevde utbedringer for at installasjonen skal opprettholde sin funksjon.

HVORFOR: Dette er påkrevd og regulert gjennom lov og forskrift.

Ulike eksempler av etterlysende nødskilt

Detaljprosjektering

HVA: Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. En type ledesystem er nødlys. Disse settes opp etter norsk standard 3926. Det finnes både etterlysende og elektriske ledesystemer. Disse kan monteres enten lavtsittende eller høytsittende avhengig av hva som passer det gitte bygg. Firesafe er sentralt godkjent i klasse 3 på både ledesystemer, brannalarmer og slokkesystemer.

HVORFOR: For å trygt og effektivt kunne evakuere personer som befinner seg i bygget dersom en hendelse skulle oppstå.

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!

Relaterte tjenester