Brannalarm

Firesafe prosjekterer, designer og installerer brannalarmanlegg for alle typer bygg og miljøer.

Medarbeider kontrollerer en brannsentral

Prosjektering

HVA: Firesafe kan prosjektere brannalarm/brannvarslingsanlegg i henhold til dagens krav. Gjerne i forhold til brannkonsept eller tilstandsrapport. Vi kan stå for brannalarmprosjektering opptil klasse 3, som er det høyeste nivået i Norge i dag. Vi prosjekterer for blant annet sameier, borettslag, skoler, hotell og sykehus. Under prosjekteringen legges det en plan for hvor mange detektorer som trengs, samt optimal plassering for disse.

HVORFOR: Styret har ansvar for bygget, og blir dermed holdt ansvarlig dersom noe skulle skje. Prosjektering av brannalarm er derfor viktig for å avklare hvilke behov som er i det aktuelle bygget, slik at det samsvarer med dagens krav fra myndighetene. Det er også viktig å finne rett plass for hver detektor. Utstyret skal være plassert der det oppdager brann raskest, samtidig som man unngår unødvendige falske alarmer. Disse kan for eksempel oppstå fra matos på kjøkken eller vanndamp på bad.

Finger som trykker på brannalarmsentral

Installasjon

 

HVA: Montører kommer og installerer utstyret som er prosjektert. I forkant meldes det fra til styrer eller prosjektleder når vi kommer, hvor lang tid vi estimerer å bruke, samt en fremdriftsplan. Vi bruker alltid utstyr som er minst mulig inngripende, slik at resultatet blir både funksjonelt og mest mulig estetisk. I leiligheter bruker vi anslagsvis 1 ½ til 2 timer.

 

HVORFOR: Alle bør ha et fungerende brannvarslingssystem for å unngå unødvendige skader på materielle verdier så vel som å hindre personskader eller i ytterste konsekvens, at liv går tapt. Ved å ha et brannvarslingssystem som lever opp til dagens regelverk, vil man også få reduserte forsikringskostnader på bygget.

Detaljprosjektering

HVA: Brannalarmer må prosjekteres etter en standard som heter NS-3960. Dette gjør vi i Firesafe. Vi leverer også komplette anlegg som en totalentreprise. For de som har behov for mindre anlegg, har vi det også.

HVORFOR: Det er effektivt for kunden å ha kun ett kontaktpunkt fra idé til ferdig levert og idriftsatt anlegg. Dette er også mer økonomisk.

Utsnitt av bygg

Kontroll

HVA: Firesafe kan utføre lovpålagt kontroll av de fleste brannalarmanlegg

HVORFOR: En kontroll skal i utgangspunktet omfatte en fullstendig gjennomgang av brannalarmanlegget minst 1 gang pr.år. Kontrollen skal primært avdekke om sikkerhetsinnretningene fungerer hver for seg og sammen med hverandre.  

Kontrollen utføres i henhold til gjeldende forebyggendeforskrift og NS3960. og omfatter bla.: Kontroll av sentralenheter, detektorer, alarmgivende organer, alarmsendere og funksjoner som styres av anlegget. Kontrollbesøket omfatter også en visuell kontroll av brannalarmanlegget.

Service

HVA: Firesafe kan utføre service og reparasjoner / utbedringer på de fleste brannalarmanlegg

HVORFOR: Ved feil og mangler (avvik) på anlegg så skal dette utbedres for at installasjonen/anlegget skal fungere som forutsatt.

Dette utføres av teknikere med nødvendig fagmessig kompetanse

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!

Relaterte tjenester